İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.01.2022

05.01.2022 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.

 

  1. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretleri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Efeler Belediyesi iştiraki Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin nakdi sermaye artırımı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44. Maddesinde belirtilen Çevre Temizlik Vergisi uygulamasına esas bina gruplarında yer alan grup ve derecelere göre belirlenen katı atık ücretleri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Belediyemiz sorumluluk sahasında bulunan tüm kazı işlemlerinde uygulanmak üzere zemin tahrip bedeli hesabına esas, altyapı tetkik ve denetim ücreti (keşif ve denetim bedeli) olarak gelir ücret tarife cetvelinin güncellenmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. 25.03.2021 tarih 31434 sayılı resmi gazetede yayınlanan Otopark yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda; Efeler Belediyesi Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 232 sayılı kararı ile alınan otoparkların 6 grup olarak belirlenmesini içeren meclis kararı; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2021 tarih ve 431 sayılı kararı ile 5 grup olarak belirlenmesi gerektiği ifade edildiğinden; Otopark bedellerinin belirlenmesi ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 473 ada 1 ve 2 parsel nolu uygulama imar planında Bitişik Nizam 9 Kat yapılaşma koşullu Konut + Ticaret alanında kalan taşınmaz için yapılaşma koşullu Aile Sağlığı Merkezi kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 822 ada 19 parsel nolu nazım imar planı değişikliğine göre Kamu Hizmet Alanı ve Ticaret Alanında, (PTT Başmüdürlüğü) alanında kalan taşınmaz için, Resmi Kurum Alanı ve Trafo Alanı, koşullu Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 131, 145, 146, 150, 151, 152 nolu yapı adalarında etüt çalışması yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

                                 M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.