İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

13.03.2015

05.03.2015 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2015 TARİHLİ MART AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 20J-IV pafta, 2389 ada 8 ve 9 parsel nolu, toplam 1019,07m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında, yürürlükte bulunan UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00m, 11x13m (143m²) ölçülerinde 2 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, Mülga Aydın Belediyesinin 07.06.2007 tarih ve 138 sayılı kararı ile yapılan imar planı değişikliği öncesindeki durumuna (233,56m² ve 116,91m² taban alanına sahip 2 adet kitle nizam konut) geri döndürmek amacı ile UİP-2129,29 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin, İmar Planı değişikliği önerisi ile plan bütünlüğünün sağlandığı görüldüğünden, kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Efeler İlçesi, Hasanefendi Mahallesi, 19K-III pafta, 370 ada 24 parsel nolu, 154,75 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında meskûn konut alanında, UİP-2131 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 6 kat koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, zemin katta parselin tamamında Ticaret kullanımı getirilmesi amaçlı UİP-2131,4 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin;     Aydın Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 31.Maddesine uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi, M19.b15.4b pafta, 114 ada 2 ve 3 parsel nolu, toplam 517,23m² yüzölçümlü, Mülga Umurlu Belediyesi Meclisinin 13.10.1986 tarih ve 24 sayılı Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “İbadet Alanı”nda; yürürlükte bulunan Mülga Umurlu Belediyesi Meclisinin 30.03.1998 tarih ve 11 sayılı Kararı ile onaylı UİP-10251 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik nizam 4 kat koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, taşınmazların kuzeyindeki 1 parsel nolu taşınmazda yer alan ibadet alanının genişletilmesi amacıyla konut alanından ibadet alanına dönüştürülmesi amaçlı UİP-10251,1 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) maddesine göre, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı olduğu ve yönetmeliğin EK-2 Kentsel Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile ilgili alan büyüklüğü standardını sağladığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 166 (19K-I) pafta, 1043 ada 5 parsel nolu, 295,00m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında meskûn konut alanında, yürürlükte bulunan UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00m, 96m²  taban alanlı, batısındaki 6 parsel ile yarı bitişik 1 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, imar planındaki kitlenin, batısındaki 6 parsel nolu taşınmazdaki kitle ile uyumlu hale getirilmesi amaçlı UİP-2129,25 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin, İmar Planı değişikliği önerisi ile plan bütünlüğünün sağlandığı görüldüğünden, kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Efeler Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun bulunan ve meclis kararında “593 ada 19 parsel” olarak ifade edilen UİP-8199,1 PİN işlem nolu imar planı değişikliğine konu taşınmazın parsel numarasının, Meclis Kararında “131 ada 1 parsel” olarak düzeltilmesinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19K-IV pafta, 1386 ada 55 parsel nolu, 416,29 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında meskûn konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında güney bahçe mesafesi 5,30m, doğu bahçe mesafesi 5.00m, arka bahçe mesafesi 3.00m, Yençok:12.50 m (4kat) 192,932 m² taban alanlı kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için, güney yan bahçe mesafesi 3.00 m olacak şekilde kitlenin yeniden düzenlenmesi amaçlı UİP-2129,24 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin; İmar Planı değişikliği önerisi ile plan bütünlüğünün sağlandığı görüldüğünden, kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.10.2014 Tarih ve 135 Sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uyarlılık gösterdiği, imar planı değişikliği önerisine ait paftalardaki eksikliklerin giderildiği gerekçeleri ile UİP-2131,1 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebi uygun bulunduğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L-IV pafta, 2300 ada 1,2 ve 3 parsel nolu, toplam 4310,47m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.50 m(3kat) 14x33m ölçülerinde 4 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS=0.30/1.28 Yençok:24.50m yapı yüksekliğinde konut amaçlı UİP-2130,13 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(5) maddesine göre nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı ve sosyal ve teknik altyapıyı bozucu nitelikte olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19J-I ve 19J-II pafta, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında otopark alanında, UİP-2129 pin işlem nolu yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ali İhsan Paşa Bulvarı 2340.sokak üzerinde otopark alanında bulunan alanda yatay 47100-47300, dikey 56500-56600 koordinatları arasında 28,80m² taban alanına sahip trafo yapısı konumlandırılması amaçlı UİP-2129,26 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin; Yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 78 pafta (18L-IV), 1196 ada 12 parsel nolu, 220,00 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında meskûn konut alanında, UİP-2131 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yarı bitişik nizam 5 kat, ön bahçe mesafesi 5.00m, yan bahçe mesafesi 3.00m koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, doğusundaki arka bahçe mesafesi 3.00m ve kuzeyindeki komşu parselde yer alan ve söz konusu 12 parsel nolu taşınmazın parsel sınırında konumlanan kitle nizam konut ile bitişik ve güneyindeki 11 parsel ile bitişik olacak şekilde kitle nizam yapılaşma koşulları getirilmesi amaçlı UİP-2131,5 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin; İmar Planı değişikliği önerisi ile plan bütünlüğünün sağlandığı görüldüğünden, kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 196 pafta (20J-III), 1621 ada1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16 parsel nolu, toplam 3509,23 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar az yoğunluklu gelişme konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00m (3kat) 14 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.30/1.70 Yençok:30.50m koşullu konut amaçlı UİP-2129,28 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(5)b maddesindeki bütün yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari mesafelerin sağlanmadığı görüldüğünden, düzeltilmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. Efeler İlçesi, Orta Mahallesi 18L-III ve 18M-IV pafta, 1233 ada 1 parsel; 1237 ada 1 parsel, 6305 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel; 6306 ada 1 parsel nolu, toplam 13.195,00 m² yüzölçümlü, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m ve Yençok:12.00 m yapılaşma koşullu 24 adet kitle nizam konut alanında alanda yer alan taşınmazlar için, 1233 ada 1 parsel için TAKS=0.50 E=1.86 Yençok=12.50m(4kat); 1237 ada 1 parsel için TAKS=0.40, E=1.77 Yençok=21.50m (7kat); 6305 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller için TAKS=0.40, E=1.40 Yençok=21.50m(7kat); 6306 ada 1 parsel için TAKS=0.40, E=1.37, Yençok=21.50m(7kat) yapılaşma koşullu konut alanlarından oluşan UİP-2130,11 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin;  Yapı yaklaşma mesafele-rinin, uygulama imar planı tekniklerine uygun olmadığı görüldüğünden, düzeltilmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 14. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 19K-IV pafta, 2617 ada 1 parsel nolu, 1183,63 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:5.50 m. 300,00 m² taban alanında kitle nizam ticaret alanında yer alan taşınmaz için, Yençok:7.50m yapı yüksekliğinde 484,40 m² taban alanlı ticaret kitlesi önerilen UİP-2129,21 PİN işlem nolu1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin, Öneri İmar Planı değişikliği ile ticaret kitlesinin tüm katlarının ticaret amaçlı kullanılacak olması dolayısıyla, nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı ve sosyal ve teknik altyapıyı bozucu nitelikte olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 15. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 18L-IV pafta, 1116 ada 44 parsel nolu, 282,09m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında meskun konut alanında, UİP-2131 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında arka bahçe mesafesi 8,24m, doğu yan bahçe mesafesi 2,02m Yençok:18.00m(6kat) kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, doğu yan bahçe mesafesi 3.00m ve arka bahçe mesafesi 3.00m Yençok:18.00m olacak şekilde kitle nizam konut ve zemin katta parsel derinliğinde ticaret kullanımı getirilmesi amaçlı UİP-2131,6 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin, İmar Planı değişikliği önerisi ile plan bütünlüğünün sağlandığı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 31.Maddesine uyarlılık gösterdiği görüldüğünden, kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 16. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17 L IV pafta, 2277 ada 1 (532,05m²) , 2 (540,07 m²), 3 (540,07 m²), 4 (642,65 m²), 5 (680,72 m²), 6 (540,06 m²), 7 (540,06 m²) ve 8 (532,04 m²) parsel nolu,  yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m. 33.00 m x 15.00 m taban alanı ölçülerinde 4 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmazlar için TAKS/KAKS: 0.22/1.30, Yençok:18.50m (6 kat) olarak UİP-2130,4 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinde bulunulmuş olup Efeler Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih ve 126 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Aydın Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2015 tarih ve 26 sayılı kararı ile imar planı değişikliği paftasının normlara uymadığı gerekçesi ile ilçe belediyesine iadesi kararı verilmiş olup; UİP-2130,4 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebine ait paftaların normlara uygun hale getirildiği görüldüğünden, plan değişikliğinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 17. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18K-II pafta, 6430 ada 13 parsel nolu, 1385,79 m² yüzölçümlü, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2014 tarih ve 221 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre turizm+ticaret+konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 15.50x26m ölçülerinde ve Yençok:23.50m yapı yüksekliğinde kitle nizam konut ve bu kitlenin bitişiğinde 26x4,87m ölçülerinde ve Yençok:6.70m yapı yüksekliğinde ticaret kitlesi olan alanda yer alan taşınmaz için; 19,75x26m ölçülerinde Yençok:23.50m yapı yüksekliğinde kitle ve bu kitlenin bitişiğinde 26x4,87m ölçülerinde ve Yençok:6.70m yapı yüksekliğinde kitle olan turizm+ticaret+konut karma kullanımı getirilmesi, böylece Aydın Büyükşehir Belediyesince onaylanan nazım imar planı değişikliği ile uygunluk göstermesi amaçlı UİP-2129,23 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.12.2014 tarih ve 221 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Ticaret-Turizm-Konut Karma Kullanımlar ile ilgili 14(c) maddesine uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 18. Aydın 2.İdare Mahkemesinin 14.10.2014 tarih E:2014/444 K:2014/654 nolu Kararı ve Aydın 1.İdare Mahkemesinin 24.12.2014 tarih E:2014/451 K:2014/1224 nolu Kararı doğrultusunda, Cumhuriyet (Fatih) Mahallesi, 2479 ada 1,2,3 ve 15 parsel nolu taşınmazların yer aldığı alanın “Hükümet Binası ve Meydan” olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 19. Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait bütçenin Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilmiş olup, ek ödenek cetvellerinin ekli listede hazırlandığı Şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 20. Belediyemiz 2015 yılı Gelir Ücret tarifesinin Zabıta Müdürlüğüne ait bölüme tahakkuk etmiş olan borçları da kapsayacak şekilde İşgaliye Ücretleri ile ilgili olarak Taksitlendirme başlığını taşıyan aşağıdaki bölümün ilave edilmesine,

            TAKSİTLENDİRME

1-Otomatik olarak tahakkuk edilen Pazar yeri işgaliye ücretlerinin (icra takibi başlatılmamış veya ödeme emri gönderilmiş tüm dosyalar için)

a)Borcu 1.500,00-TL'na kadar olan (Bin Beşyüz Türklirası) Pazar yeri işgaliye borcu için 3 Taksit

b)Borcu 1.500,00-TL'yi (Bin Beşyüz Türklirası) aşan Pazar yeri işgaliye borcu için 5 Taksit

Not: Söz konusu taksitlendirme işlemi yapılırken taksit tutarına komisyon veya toplam

borç tutarına %5 oranında taksit bedelide konulabilir.

2-Otomatik olarak tahakkuk edilen Dükkan işgaliye ücretlerinin (icra takibi başlatılmamış veya ödeme emri gönderilmiş tüm   dosyalar için)

a)Borcu 1.500,00-TL’na kadar olan (Bin Beşyüz Türklirası) işgaliye borcu için 3 Taksit

b)Borcu 1.500,00-TL'yi (Bin Beşyüz Türklirası) aşan işgaliye borcu için 5 Taksit

Not: Söz konusu taksitlendirme işlemi yapılırken taksit tutarına komisyon veya toplam

borç tutarına %5 oranında taksit bedelide konulabilir.

 Belediyemiz 2015 yılı Gelir Ücret tarifesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bölümde

yer alan İmar Uygulama Hizmetleri başlığı altında bulunan ifraz ve Tevhit Kontrollük

Ücreti başlıklı aşağıdaki bölümün uygulanmakta olan Gelir Ücret Tarifesinden

çıkarılmasına,

 

 

b) ifraz ve Tevhit Kontrollik Ücreti (parsel alanı beher m2 için) (KDV dahil)

Yeni 2015 

 

1-imar Planı Dahilinde (Konut)

0,60 TL.

 

2-imar Planı Dahilinde (Ticaret ve Diğerleri )

1,20 TL

 

3-imar Planı ve mülga Köy Yerleşik Alan Sınırları Dışında

0,03 TL.

 

Mülga Köy Yerleşik Alanlarında imar Durumu Belgesi Ücretsizdir.

 

toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 1. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan İlan reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin mevzuata uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.
 2. Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Açık ve Kapalı Semt Pazarları uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin ekli yönetmeliğin, müdürlükten geldiği şekli ile kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.
 3. Efeler Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Değerlendirme Yönetmeliği‘nin incelenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar tamamlanamadığından konunun Nisan Ayı Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.
 4. Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi köy yerleşik alanı sınırları içinde kalan Köy içi mevkii, tapunun 2 pafta, 362 ve 378 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde Kültür Merkezi ve Aşevi yapılmasına emsalin % 40’dan 0’e çıkarılmasına ( arsaların tamamına inşaat yapılması)toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 5. Kuyucular Mahallesinde düzenlenen Kültür ve Sanat Festivalinin Efeler Belediyesi bünyesinde 31 Mayıs 2015 Pazar günü yapılmasına ve Festival çalışmaları için 25.000,00 TL maddi destek verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 6. Aydın Merkez Çeştepe Mahallesi tapunun, 171 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 172,33 m2 yüz ölçümlü parselde 19,33 m2'ye tekabül eden 1933000/17233000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 7. Aydın Merkez Tepecik Mahallesi tapunun, 128 ada, 14 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 249,93 m2 yüz ölçümlü parselde 175,16 m2'ye tekabül eden 841/1200 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 8. Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6388 ada, 40 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 211,67 m2 yüz ölçümlü parselde 2,67 m2'ye tekabül eden 267000/21167000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 9. Aydın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 2432 ada, 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 345,10 m2 yüz ölçümlü parselde 33,07 m2'ye tekabül eden 23000/240000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 10. Aydın Merkez Kurtuluş Mahallesi tapunun, 1382 ada, 37 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 188,79 m2 yüz ölçümlü parselde 18,83 m2'ye tekabül eden 269000/2697000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 11. Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 1715 ada, 46 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 366,54 m2 yüzölçümlü parselde 46,64 m2'ye tekabül eden 2332000/18327000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

                                                                                                                 M.Mesut ÖZAKCAN

                                                                                                                    Belediye Başkanı    

©2023 Efeler Belediyesi.