İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

29.04.2022

05.05.2022 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.05.2022 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16.00’DA

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Meclis I. Başkan Vekili Seçilmesi.
 3. Aydın ili Efeler İlçesine bağlı bazı mahallelerde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yürütülecek işlemlerde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişilerin seçilmesi hususunun görüşülmesi.
 4. Norma uygun hazırlanan kadro ihdasına ait I Sayılı Dolu Memur Kadro ihdasının yapılması hususunun görüşülmesi.
 5. Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı’nın imzalanması ve temsil edilmesi konusunda Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 6. Çöp toplama ve yol süpürme işine ilişkin araç, gereç ve teçhizat kiralama ihalesinin yıllara sari (yaygın) olarak yapılması hususunun görüşülmesi.
 7. 2021 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabı Cetvellerinin görüşülmesi.
 8. Kemer Mahallesi 6623 ada 1 parsel de kayıtlı 638,02 m2 alan içerindeki taşınmazın,  Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere Asliye Ticaret Mahkemesinin kararında belirtilen 10 (on) yıllık 332,470,62 TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ ne ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.
 9. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 103 Ada 1 Parselde kayıtlı 58.153,00 m2'lik tarım arazisinin, Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere Aydın Asliye Ticaret Mahkemesinin kararında belirtilen 10 (On) yıllık kullanım bedelinin 1.744.590,00 TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım San. ve Tic. A.Ş.’ ne ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi için yapılan uygulama imar planı revizyonuna yasal askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
 11. İlimiz Tepecik Mahallesi 131, 145, 146, 150, 151, 152 nolu yapı adalarında serbest nizam yapılaşma koşulunun değiştirilmesi ada bazında etüt çalışması yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.