İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

05.09.2018

05.09.2018 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.09.2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.

 

  1. 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Efeler İlçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine para yardımı yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. İmar planında konut alanında bulunan Efeler Belediyesine ait Tepecik Mahallesi 217 ada 7 parsele park yapılması ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Belediyemize ait yapımı tamamlanan Efeler Belediyesi Nikah Salonu ve Kültür Merkezinin içinde bulunduğu Tiyatro ve Konferans Salonuna “Muzaffer İZGÜ” ismi verilmesi ile ilgili Meclis Kültür ve Spor Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1584 ada 1 parseldeki belediye hissesinin Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilmesi durumunda tahsis şartlarının belirlenmesi ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesi ile ilgili Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

  1. Işıklı Mahallesi 1602 ve 1604 parsel nolu taşınmaz üzerinde sosyal tesis alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Güzelhisar Mahallesi 487 nolu yüksek yoğunluklu konut alanında cephe aldıkları yol boyunca teşekkül etmiş bitişik nizam 5 kat koşulu getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Güzelhisar Mahallesi 2270 ada 7 parsel nolu okul kompleksi alanında yer alan taşınmaz için ilkokul alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Ovaeymir Mahallesi 283 ve 284 nolu yapı adalarının arasında kalan imar planında park olan alanda trafo bina yeri kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

                                                                                                          M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.