İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

24.11.2015

05.11.2015 ALINAN KARARLAR

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.11.2015 TARİHLİ KASIM AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2.Cumhuriyet Mahallesi, 1206 ada 51, 52, 53, 54, 55 parsel nolu, taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde nüfus artışına sebep olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 3.Cumhuriyet Mahallesi, Körfez Caddesi otopark alanı olarak gösterilen alan üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı, kamu yararı olduğu gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Cumhuriyet Mahallesi, 1280 ada 5 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yalnızca plan hattı düzeltmesi olması nedeniyle nüfus artışına sebep olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 5.Osman Yozgatlı Mahallesi, 17K-I pafta, 2859 ada, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 15 nolu parseller ile 2860 ada, 1 nolu,2864 ada, 1 nolu,  2865 ada, 1 nolu,   2870 ada, 1 nolu ile 2871 ada, 1 nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Çeştepe Mahallesi, M19-B4-2C pafta (16L-II, 16M-I), 1180 parsel nolu, taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin nüfus artışına sebep olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Güzelhisar Mahallesi, 18L-IV pafta, 1115 ada 39 parsel nolu,  taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yoğunluk artışı olduğundan, nüfus artışına sebep olduğu gerekçesiyle reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Işıklı Mahallesi Mücavir Alan Sokakta 731-758 numaraya kadar İçkili yer Bölgesi olarak tespit edilen alanının dışında kalan 759-811 arasındaki numaraların da içkili alan bölgesine eklenmesi hususunun incelenmek üzere Aralık 2015 Meclisine ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

9.Belediye Meclisinin 08/01/2015 tarih 22 sayılı kararında geçen “Salı Pazarı (Hasır Pazarı) 1629 Sokak ile 1623 ve 1608 sokağın kesiştiği köşeden itibaren (Batı yöne doğru) 1629 Sokak, 1624 Sokak, 1620 Sokak 1612 Sokak ve 1608 Sokak üzerinde sergi açmakta olan Tahsis belgeli esnafların mağdur olmamaları için Zafer Mahallesinde pazar ile bitişik olan 106 Sokak ile 117 Sokakta boş bulunan parsellere taşınmaları ve yine taşınacak bölgede olan pazarcı esnaflarına mevcut parsellerin yetmemesi halinde 104 sokak üzerinde kalan parsellere, 30 Haziran 2015 tarihine kadar belirtilen sokaklar üzerine taşınmasının uygun olacağına” ait bölümün iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

10.Top yatağı Mevkii’nde yer alan Tralleis Antik Kenti’nde Bakanlar Kurulu kararı ile Prof. Dr. Aslı SARAÇOĞLU tarafından yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarına başkanlığımızca araç tahsisi, temizlik, iş gücü v.b. temini gibi her türlü desteğin sağlanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

11.Cumhuriyet Mahallesi, 1952 sokak, Cumhuriyet mahalle muhtarlığı alanına Rahmetli eski muhtar Mukadder ARGÜDER isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12.Adalet Bakanlığı E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile belediyemiz sorumluluk alanında kalan yerlerdeki, zeytin ağaçlarından zeytin toplanması işini içeren protokol düzenlenmesine ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

13.Zafer Mahallesi tapunun 152 ada 31 parselinde kayıtlı taşınmazın 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek kamulaştırılmasına ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi.

14.Ovaemiri Mahallesi tapunun, 248 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında ticari alanda kalan 9.309,46 m2 yüzölçümlü Belediye hissesinin satışının yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

15.Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 1660 ada, 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 738,97 m2 yüzölçümlü Belediye hissesinin KDV hariç 20.718,75 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

16.Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 1713 ada, 8 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 848,34 m2 yüzölçümlü Belediye hissesinin KDV hariç 2.408,25 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

17.Çeştepe Mahallesi tapunun, 153 ada, 9 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 392,39 m2 yüzölçümlü Belediye hissesinin KDV hariç 1.650,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

18.Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1935 ada, 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 133,54 m2 yüzölçümlü Belediye hissesinin KDV hariç 6.434,50 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

19. Kemer Mahallesi tapunun, 1845 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 2352,97 m2 yüzölçümlü Belediye hissesinin satışı, takası veya kat karşılığı verilmesi hususunun ertelenmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

  

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı 

©2023 Efeler Belediyesi.