İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

21.04.2015

06.04.2015 BELEDİYE MECLİSİ I.BİRLEŞME KARARLARI

  BELEDİYE MECLİSİNİN 06.04.2015 TARİHLİ NİSAN AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1-Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2-5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca yapılan gizli oylama sonunda kullanılan 35 oy’dan; 33 oy alan Nedim ÜNAL, 33 oy alan Tahsin SERTTAŞ, 32 oy alan Hasan SARI’nın 1 (bir) yıl süre ile Encümen Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

3-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca açık oyla yapılan seçimler sonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin 1 (bir) yıl süre ile mezkur komisyonlara seçilmelerine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

İmar  Komisyonu :            Plan ve Bütçe Komisyonu :            Çevre ve Sağlık Komisyonu:

1- Fikri AYDIN                      1-Hakkı GÜMÜŞ                           1-Tuncay OLGUN

2- Evrim KARAKOZ             2-Çetin DOKUZLU                       2-Ramazan BALCI

3- Regaip SARI                      3-Barış ALTINTAŞ                       3-Mehmet VERGİLİ

4- Ahmet ÜNVEREN            4-Ramazan SUBAŞI                       4-Salih KOZALI

5- Mustafa TOLAN                5-Yaşar ÇETİN                              5-Savaş AKÇÖLTEKİN  

 

Esnaf ve Pazar Komisyonu:       Hukuk Komisyonu        Kültür ve Spor Komisyonu

1-Çetin DOKUZLU                    1-İsmail TÜRKBAY                 1-Tuncay OLGUN

2-Mehmet VERGİLİ                  2-Evrim KARAKOZ                  2-İsmail TÜRKBAY

3-Regaip SARI                           3-Erdal SAKALLI                     3-Erdal SAKALLI

4-Nurdan KIRIŞMAN               4-Tahsin SERTTAŞ                    4-Selma ÜNER

5-Etem YEŞİLYURT                5-Nedim ÜNAL                          5-Yusuf TEMEL

Ulaşım ve Engelliler Komisyonu        Kıymet Takdir Komisyonu

1-Ufuk GÜNEŞ                                      1-İsmail TÜRKBAY

2-Sıdıka FAHLİOĞULLARI                 2-Fikri AYDIN

3-Hulusi ŞAHİNCİ                                3-Erdal SAKALLI

4-Özcan PETEKKAYA                         4-Özcan PETEKKAYA

5-Ertuğrul ÖZDEMİR                           5-Afşın Burak ÖZTÜRK

4-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde hazırlanan, Belediye Başkanının 2014 yılına ait faaliyet raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun 56.maddesi gereğince Belediye Meclisince tasvip ve tasdikine toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.

5-Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı proje teklif çağrısında; Küçük ölçekli altyapı projelerine yönelik, Alternatif Turizm Mali Destek Programına başvurulmasına, Efeler Belediyesini temsile, ilzama, proje teklifi belgeleri ile proje uygulama dönemi belgelerini imzalamak için Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle ile karar verildi.

6-Engelliler Parkı / Hisler Parkı yapımı projelerine yönelik, ilgili kurumlara başvurulmasına, proje ortağı olunmasına, Efeler Belediyesi’ni temsile, ilzama, proje teklifi belgeleri ile proje uygulama dönemi belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle ile karar verildi.

7-Jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarında aşağıda isimleri yazılı şahıslara ait ruhsatlarda, marka ve seri numaraları belirtilen 5 adet tabancanın, bedelsiz olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne devredilmek üzere Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edilmesine,

 

Sıra No

Silahın

Ruhsat Verilen

Cinsi

Markası

Çapı/Cal.

Seri Nu.

Adı Soyadı

Belde/Köy

1.

Tabanca

Kırıkkale

7.65 mm

73121042

Ali BAHÇIVAN

Kadıköy

2.

Tabanca

Kırıkkale

7.65 mm

73121044

Sezgin KAHYA

Işıklı Köyü

3.

Tabanca

Kırıkkale

7.65 mm

73120929

Ali KILIÇARSLAN

Kuyulu Köyü

4.

Tabanca

Kırıkkale

7.65 mm

73120930

Hasan ELGÜN

Şevketiye

5.

Tabanca

Kırıkkale

7.65 mm

75130198

Salih VURAL

Tepecik Bld.

Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında aşağıda ismi yazılı Ovaeymir Belediye Başkanlığı’na ait ruhsatta, marka ve seri numarası belirtilen 1 adet tabancanın, bedelsiz olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne devredilmek üzere Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmesine,

Sıra No

Silahın

Ruhsat Verilen

Cinsi

Markası

Çapı/Cal.

Seri Nu.

Adı Soyadı

Belde/Köy

1.

Tabanca

Kırıkkale

7.65 mm

73120927

Ovaeymir Bld. Bşk. lığı

Ovaeymir

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarında tespit edilemeyen aşağıda cins ve özellikleri belirtilen Dalama Belediye Başkanlığı’na ait tabancanın Efeler İlçe Kaymakamı’nın ilgi (ç) Olur’u ile bedelsiz olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne devredilmek üzere Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edilmesine,

Sıra No

Silahın

Cinsi

Markası

Çapı/Cal.

Seri Nu.

1.

Tabanca

Kırıkkale

9 mm

TC Polis 2877/2577

Ovaeymir Belediyesi ve Kuyulu Köyü demirbaşında olup, Devir-Teslim-Tasfiye Komisyonu tarafından Efeler Belediyesi envanterine giren aşağıda özellikler belirtilen tüfeklerin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Aliağa Hurda Müdürlüğü’ne bedelsiz devredilmesine,

Sıra No

Silahın

Ruhsat Verilen

Cinsi

Markası

Çapı/Cal.

Seri Nu.

Adı Soyadı

Belde/Köy

1.

Pompalı Tüfek

Sarsılmaz

12 cal.

T1102-05 KB00439

Ali KILIÇARSLAN (Kuyulu Köyü Muhtarı)

Kuyulu Köyü

2.

Pompalı Tüfek

Sarsılmaz

12 cal.

KB99886

-

Ovaeymir Bld.

 

Bahse konu silahlara ait aşağıda cins ve miktarları yazılan mühimmatın Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilmesine,

Sıra No

Mühimmatın

Cinsi

Markası

Çapı/Cal.

Adet/Kutu

1.

Tabanca Fişeği

MKE

7.65x17 mm

9 Adet

2.

Tabanca Fişeği

MKE

9x17 mm

8 Adet

3.

Kara Av Barutu

Barutsan

-

1 Kutu (500 gr)

4.

Kara Av Barutu

Barutsan

-

  1. Kutu (¼ Dolu)

Yukarıdaki maddelerde belirtilen silahlar ve mühimmatların ilgili kurumlara teslim edilmesi için Zabıta Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Erdal FİDAN’ın görevlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle ile karar verildi.

8- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesine istinaden Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ve III SAYILI DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ cetvellerindeki değişikliklerin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

Halis GÜNDAY
Belediye Başkan V. 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                

©2023 Efeler Belediyesi.