İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

31.03.2015

06.04.2015 TARİHLİ BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 06.04.2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DA

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1.Zabıt Özetinin okunması,

2.Belediye Encümeni Üyeleri seçimi,

3.Meclis İhtisas Komisyonları Seçimi,

4.5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56.Maddesi gereğince Belediye Başkanının, 2014 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesi,

5.Denetim Komisyonu raporunun okunması.

6.İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi,

7.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Efeler Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Değerlendirme Yönetmeliği” nin görüşülmesi,

8.Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ‘‘Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

9.Fen İşleri Müdürlüğünce; muhtelif iş ve eylemlerde kullanılmak üzere; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince ek ödenek bütçe kararı alınması hususunun görüşülmesi,

10.2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde Belediyemize bağlı bazı Müdürlüklerin talebi doğrultusunda değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi,

11.Efeler İlçesi Umurlu Mahallesinde her yıl düzenlenen Erik Festivaline belediyemizce maddi destek verilmesi hususunun görüşülmesi,

12.Efeler Konuklu Mahallesinde 9. Zeytin ve Zeytinyağı Festivaline ve festival kapsamında yapılacak olan Karakucak güreşleri ve halk konserine belediyemizce maddi destek verilmesi hususunun görüşülmesi,

13.Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün; üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocukların gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kuracağı “Robotik Laboratuvara” belediyemizce katkı ve destek verilmesi talebinin görüşülmesi.

14.Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı proje teklif çağrısı gereğince; Küçük ölçekli altyapı projelerine yönelik, Alternatif Turizm Mali Destek Programına başvurulmasına, Efeler belediyesini temsile, ilzama, proje teklifi belgeleri ile proje uygulama dönemi belgelerini imzalamak için Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

15.Engelliler Parkı / Hisler Parkı yapımı projelerine yönelik, ilgili kurumlara başvurulmasına, proje ortağı olunmasına, Efeler Belediyesi’ni temsile, ilzama, proje teklifi belgeleri ile proje uygulama dönemi belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı M. Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

16.Mülkiyeti Belediyemize ait, Dalama mahallesi 11 pafta 3876 parseldeki 9.899,00 m2’lik spor tesisleri ile ilgili Dalama Belediye Meclisince alınan 01.11.2011 tarih ve 49 sayılı meclis kararının yasalara uygun olmadığından iptal edilmesine veya 2886 Sayılı Kanunun 64. Maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin e) bendi hükümleri doğrultusunda yeniden bir süre tespit edilerek tahsisinin yenilenmesi hususunun görüşülmesi.

17.Belediyemiz demirbaşında bulunan silahlar ve mühimmatların ilgili kurumlara teslim edilmesi, teslim işlemleri için belediye personeli görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi

18.3194 Sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince ekli listede belirtilen taşınmazların kamulaştırılmalarını teminen hazırlanan 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programının onaylanması hususunun görüşülmesi,

19.Aydın Efeler Umurlu Mahallesi tapunun, 253 ada, 9 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 311,97 m2 yüz ölçümlü parselde 31,98 m2'ye tekabül eden 41/400 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

20.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 2600 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında ORTA EĞİTİM TESİS ALANI olan 9871,95 m2 yüzölçümlü parselde 6852,34 m2'ye tekabül eden 62294000/89745000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre ilgili kurumlarca 2942 sayılı kanunun 8. ve 30. Maddeleri gereği kamulaştırılarak devri, takası veya satışı hususunun görüşülmesi,

21.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 2419 ada, 2 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1.243,34 m2 yüz ölçümlü parselde 40,93 m2'ye tekabül eden 79/2400 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

22.Aydın Efeler Osman Yozgatlı Mahallesi tapunun, 6174 ada, 25 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 288,11 m2 yüz ölçümlü parselde 9,11 m2'ye tekabül eden 911000/28811000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

23.Aydın Efeler Çeştepe Mahallesi tapunun, 143 ada, 14 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 350,35 m2 yüz ölçümlü parselde 10,13 m2'ye tekabül eden 1013000/35035000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

24.Aydın Efeler Zafer Mahallesi tapunun, 789 ada, 35 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 382,86 m2 yüzölçümlü parselde 13,77 m2'ye tekabül eden 51000/1418000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

25.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6404 ada, 3 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 164,00 m2 yüz ölçümlü parselde 14,00 m2'ye tekabül eden 7000/82000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

26.Aydın Efeler Kurtuluş Mahallesi tapunun, 1214 ada, 18 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 203,16 m2 yüz ölçümlü parselde 19,49 m2'ye tekabül eden 19490000/203160000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

27.Aydın Efeler Umurlu Mahallesi tapunun, 287 ada, 15 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 68.070,95 m2 yüzölçümlü parselde 6,14 m2'ye tekabül eden 614/6807095 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

28.Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun, 720 ada, 201 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 360,27 m2 yüzölçümlü parselde 27,80 m2'ye tekabül eden 2780000/36027000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

29.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1241 ada, 80 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 36,08 m2 yüz ölçümlü sıyrık Belediye arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

30.Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, tapunun 17L pafta 2286 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazda yapılacak binanın yol kotunun Aydın- Muğla Karayolundan verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,

31.Kardeşköy Mahallesinde 1 adet yeni yapılacak,2 adet revize edilecek parka, Kemer mahallesi inşaatı devam eden yeni yapılan parka, Osman Yozgatlı mahallesi 1223 sokakta mevcut parka, Ata Mahallesi Denizli Karayolu Ticaret Borsası kuzeyi mevcut parka, Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzeri mevcut parka, Efeler Mahallesi Girne Bulvarı üzeri mevcut parka, Efeler Mahallesi Işıklı Bulvarı 1738 ada batısı revize edilecek parka, Sanat Temalı bir park oluşturularak Efeler Kent Konseyi Parkı ismi verilmesi, Zeybek Mahallesi, Zeybek 4. Cadde-1524 sokak arası yeni yapılan parka, Kuyucular Mahallesi yeni yapılacak parka, Ata Mahallesi, Tepecik Bulvarı, 2048 ada doğusu yeni yapılacak parka, isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

32.22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’ inci Maddesine istinaden Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II sayılı boş memur kadro değişikliği ve III sayılı dolu kadro değişikliği cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

 

                                                                                                                                                          M. Mesut ÖZAKCAN

                                                                                                                                                              Belediye Başkanı 

©2023 Efeler Belediyesi.