İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

13.01.2016

07.01.2016 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 07.01.2016 TARİHLİ OCAK AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.Zeybek (Cumhuriyet) Mahallesi, 18J-I ve 18J-II pafta, 2344 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin nüfus artışına sebep olmadığından, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Cumhuriyet Mahallesi, 121(18K-III) pafta, 6433 ada 10 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin imar planı bütünlüğünün sağlandığı, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 4.maddesini sağladığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Ata Mahallesi, 143 pafta (18M-IV), 1523 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin nüfus ve yoğunluk artışına sebep olduğundan, sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı ile ilgili kurum görüşlerinin olmaması gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L-IV pafta, 2290 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin üst kademe imar planına (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı) uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesi, 17L-IV pafta, 6191 ada 23 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin üst kademe imar planına (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı) uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, Alankahve Mevkii, M19-b4-1a pafta, 1791 nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin üst kademe imar planına (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı) uyarlılık gösterdiği ve kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, 17M-I pafta, 6605 ada 10 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L-IV pafta, 2293 ada 1 ve 5 parsel ile 2276 ada 1,2,3,4 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Efeler İlçesi, Cumhuriyet (Meşrutiyet) Mahallesi, 18K-IV pafta, 1418 ada 13 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Belediyemiz 2016 yılı Gelir Ücret tarifesinin Mezarlıklar Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait ilgili bölümlerin ilave edilmesi veya yeni haliyle değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12.Belediyemiz Zabıta personeline 2015 yılı için ödenmekte olan 403,00 TL. tutarındaki aylık maktu çalışma ücretinin, 2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun K cetveline göre 428,00 TL’ye yükseltilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13.Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tapunun 6430 ada 7 parselinde kayıtlı imar planında oyun alanı konumundaki taşınmazın 2863 sayılı kanunun 15. maddesi doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereğince 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek kamulaştırılmasına ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

14.Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 6440 ada, 35 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 327.04 m2 yüzölçümlü parselde 133.30 m2'ye tekabül eden 6665/16352 paylı belediye hissesinin KDV hariç 166.625,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

15.Cuma Mahallesi tapunun, 212 ada, 29 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 283.54 m2 yüzölçümlü parselde 35.18 m2'ye tekabül eden 1759/14177 paylı belediye hissesinin KDV hariç 37.290,80 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

16.Kurtuluş Mahallesi tapunun, 833 ada, 32 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 194.58 m2 yüzölçümlü parselde 18.73 m2'ye tekabül eden 1873/19458  paylı belediye hissesinin KDV hariç 15.545,90 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17.Güzelhisar Mahallesi tapunun, 825 ada, 124 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 437.96 m2 yüzölçümlü parselde 53.57 m2'ye tekabül eden 5357/43796 paylı belediye hissesinin KDV hariç 67.230,35 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

18.Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1297 ada, 34 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 306.85 m2 yüzölçümlü parselde 11.71 m2'ye tekabül eden 1171/30685 paylı belediye hissesinin KDV hariç 18.736,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

19.Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6404 ada, 32 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 483.47 m2 yüzölçümlü parselde 120.62 m2'ye tekabül eden 1097/4397 paylı belediye hissesinin KDV hariç 213.497,40 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.