İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

07.05.2015

07.05.2015 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 07.05.2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.
 

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.İmar Planı Tadilat Teklifleri ile ilgili 16 adet dosya ile ilgili Meclis İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

3.2014 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4.2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde Belediyemize bağlı Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5.Mülkiyeti belediyemizde bulunan Tepecik Mahallesi PTT Şubesi ile Osman Yozgatlı Mahallesi PTT Şubesi olarak kullanılmakta olan binaların 5 yıl süre ile tahsisi ile ilgili Meclis Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6.Umurlu Mahallesi Bayramyeri Mevkiinde bulunan isimsiz mevcut parka isim verilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7.T.C. Efeler Belediyesi ve Tepecik Ekonomik Sosyal Kültürel Sportif ve Bilimsel Faaliyetler Derneği işbirliği ile düzenlenmesi planlanan 6. Uluslararası Efeler Belediyesi Tepecik Kültür Sanat Festivali Plastik Sanatlar Çalıştayına belediyemizce maddi destek verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8.13-14 Haziran 2015 tarihinde Musluca Mahallesinde düzenlenecek olan 3. Geleneksel İğlek ve Boğa Güreşi Festivalinin Efeler Belediyesi çatısı altında yapılıp, yapılmayacağı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Efeler Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Değerlendirme Yönetmeliği” ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10.ASTİM Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Zincirlikuyu mevkiinde bulunan, 5923 Ada, 1 parseldeki 6.023,23 m2’lik taşınmazın, şantiye alanı olarak kullanılabilmesi adına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Doğrudan Temin” başlıklı 22.maddesinin (e) alt bendine istinaden 10 yıl süreyle kiralanması ile ilgili Meclis Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11.Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 793 ada, 18 parselde kayıtlı imar planında konut dışı çalışma alanında (ticari alan) kalan 3.742,05 m2 yüz ölçümlü parselde 338,05 m2'ye tekabül eden 6761000/74841000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

12.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 5448 ada, 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1.239,37 m2 yüz ölçümlü parselde 35,12 m2'ye tekabül eden 17000/600000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

13.Aydın Efeler Tepecik Mahallesi tapunun, 234 ada, 5 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 338,09 m2 yüz ölçümlü parselde 4,66 m2'ye tekabül eden 233000/16898000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

14.Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapunun, 825 ada, 119 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 53,57 m2 yüzölçümlü sıyrık belediye arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

15.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6388 ada, 45 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 439,50 m2 yüzölçümlü parselde 5,36 m2'ye tekabül eden 268000/21975000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

16.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6388 ada, 42 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 254,92 m2 yüzölçümlü parselde 8,4 m2'ye tekabül eden 210000/6373000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

17.Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 882 ada, 19 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 366,54 m2 yüzölçümlü parselde 46,64 m2'ye tekabül eden 2332000/18327000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar Komisyonu ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

 

 

 

           M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.