İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

14.10.2015

08.10.2015 ALINAN KARARLAR

   

    BELEDİYE MECLİSİNİN 05.10.2015 TARİHLİ EKİM AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 10.09.2015 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.Belediyemize bağlı Müdürlüklerin Gelir Ücret Tarifesine ait talepleri doğrultusunda hazırlanan 2016 yılı Gelir Ücret Tarifesi incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanan belediyemizin 2016 yılı Performans Programı incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Belediye Kanununun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24 ve 26. maddeleri gereğince 2016 yılı Belediyemiz bütçe ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Zabıta Müdürlüğü 2015 Gelir Ücret Tarifesinde değişiklikler yapılması hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 9 adet dosyanın incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

7.Tepecik Mahallesi Şehit Mehmet Ali Tosun Bulvarı üzerinde bulunan 98-173 ile 65-167 nolu alanların içkili alan bölgesine eklenmesi hususu Meclis Çevre ve Sağlık ile Hukuk Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Belediyemiz bünyesindeki iş ve eylemlerde kullanılmak üzere 1 adet greyder, 1 adet toprak silindiri, 2 adet forklift, 2 adet mini loder, 2 adet beko loder ve 5 adet kamyonun DMO’dan satın alınması hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Belediyemiz envanterinde kayıtlı bulunan ancak kullanıma elverişli olmayan araç ve motosikletlerin trafikten çekilmesi hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Zemin katta isteğe bağlı otopark düzenlenmesi hakkında alınan 06/08/2015 tarih 219 ve 220 sayılı kararların tashih talebi hususu incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tapunun 315 ada 1 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususu incelenmek üzere Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12.Aydın İli Efeler İlçesi Orta mahalle tapunun 1638 ada 3 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususu incelenmek üzere Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13.Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun, 1544 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında ticari alanda kalan 903,38 m2 yüzölçümlü parselde 236,75 m2'ye tekabül eden 23675/90338 paylı belediye hissesi ile ilgili 10.09.2015 tarih ve 253 sayılı meclis kararı ile hisse satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14.Aydın Efeler Güzelhisar Mahalle tapunun, 1148 ada, 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 358,19 m2 yüzölçümlü parselde 32,02 m2'ye tekabül eden 16/179 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

15.Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapunun, 2293 ada, 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 811,78 m2 yüzölçümlü parselde 51,48 m2'ye tekabül eden 2574/40589 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1741 ada, 24 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 334,02 m2 yüzölçümlü parselde 6,96 m2'ye tekabül eden 116/5567 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

17.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6387 ada, 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 161,00 m2 yüzölçümlü parselde 26,00 m2'ye tekabül eden 26/161 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

18.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6402 ada, 20 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 160,66 m2 yüzölçümlü parselde 7,42 m2'ye tekabül eden 371/8033 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

19.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6404 ada, 29 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 148,45 m2 yüzölçümlü parselde 1,45 m2'ye tekabül eden 29/2969 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

20.Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 500 ada, 27 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 188,60 m2 yüzölçümlü parselde 4,21 m2'ye tekabül eden 421/18860 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

21.Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 6317 ada, 22 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 353,39 m2 yüzölçümlü parselde 26,84 m2'ye tekabül eden 238311/3137680 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

22.Dalama Mahallesi tapunun 4493 parselinde 1 MW lisanssız elektrik üretimi (Ges Projesi) yapılmasına, projenin yapılmasını teminen ADM ile ilgili Başkanlıklar Kamu ve sektör kurum ve kuruluşlarına gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması, vergi, resim, harç ve hizmet bedellerinin ödenmesi için Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

  

M.Mesut ÖZAKCAN

   Belediye Başkanı

 

 

  

 

©2023 Efeler Belediyesi.