İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

07.10.2015

08.10.2015 MECLİS GÜNDEMİ

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.Belediyemize bağlı Müdürlüklerin Gelir Ücret Tarifesine ait talepleri doğrultusunda hazırlanan 2016 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3.Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanan belediyemizin 2016 yılı Performans Programı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4.5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24 ve 26.maddeleri gereğince 2016 yılı Belediyemiz bütçe ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5.Zabıta Müdürlüğü 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklikler yapılması hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 9 adet dosyaya ait Meclis İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

7.Tepecik Mahallesi Şehit Mehmet Ali Tosun Bulvarı üzerinde bulunan 98-173 ile 65-167 nolu alanların içkili alan bölgesine eklenmesi hususu ile ilgili Meclis Çevre ve Sağlık ile Hukuk Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

8.Belediyemiz bünyesindeki muhtelif iş ve eylemlerde kullanılmak üzere 1 adet greyder, 1 adet toprak silindiri, 2 adet forklift, 2 adet mini loder, 2 adet beko loder ve 5 adet kamyonun DMO’dan satın alınması hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9.Belediyemiz envanterinde kayıtlı bulunan ancak kullanıma elverişli olmayan araç ve motosikletlerin trafikten çekilmesi hususu ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10.Zemin katta isteğe bağlı otopark düzenlenmesi hakkında alınan 06/08/2015 tarih 219 ve 220 sayılı kararların tashih talebi ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11.Aydın İli Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tapunun 315 ada 1 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususu ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

12.Aydın İli Efeler İlçesi Orta mahalle tapunun 1638 ada 3 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususu ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

13.Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun, 1544 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında ticari alanda kalan 903,38 m2 yüzölçümlü parselde 236,75 m2'ye tekabül eden 23675/90338 paylı Belediye hissesi ile ilgili 10.09.2015 tarih ve 253 sayılı meclis kararı ile hisse satışı hususu ile ilgili Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

14.Aydın Efeler Güzelhisar Mahalle tapunun, 1148 ada, 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 358,19 m2 yüzölçümlü parselde 32,02 m2'ye tekabül eden 16/179 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

15.Aydın Efeler Güzelhisar Mahallesi tapunun, 2293 ada, 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 811,78 m2 yüzölçümlü parselde 51,48 m2'ye tekabül eden 2574/40589 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

16.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1741 ada, 24 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 334,02 m2 yüzölçümlü parselde 6,96 m2'ye tekabül eden 116/5567 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

17.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6387 ada, 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 161,00 m2 yüzölçümlü parselde 26,00 m2'ye tekabül eden 26/161 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

18.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6402 ada, 20 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 160,66 m2 yüzölçümlü parselde 7,42 m2'ye tekabül eden 371/8033 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

19.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6404 ada, 29 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 148,45 m2 yüzölçümlü parselde 1,45 m2'ye tekabül eden 29/2969 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

20.Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 500 ada, 27 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 188,60 m2 yüzölçümlü parselde 4,21 m2'ye tekabül eden 421/18860 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

21. Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 6317 ada, 22 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 353,39 m2 yüzölçümlü parselde 26,84 m2'ye tekabül eden 238311/3137680 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu ile ilgili Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

                                               M. Mesut ÖZAKCAN

                                                  Belediye Başkanı 

©2023 Efeler Belediyesi.