İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

21.04.2015

09.04.2015 BELEDİYE MECLİSİ II. BİRLEŞME KARARLARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 09.04.2015 TARİHLİ NİSAN AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2-Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19J-I ve 19J-II pafta, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında otopark alanında, UİP-2129 PIN işlem nolu yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ali İhsan Paşa Bulvarı 2340.sokak üzerinde otopark alanında bulunan alanda yatay 47100-47300, dikey 56500-56600 koordinatları arasında 28,80m² taban alanına sahip trafo yapısı konumlandırılması amaçlı UİP-2129,26 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin, Mart ayı meclisinden sonra yerinde incelenemediğinden, yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3-Efeler Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 77 sayılı kararı ile uygun görülen imar planı değişikliği talebine ait plan işlem numarasının “UİP-2131,5” olarak düzeltilmesi hususunun kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

     4-Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 196 pafta (20J-III), 1621 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16 parsel nolu, toplam 3509,23 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00m (3kat) 14 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.30/1.70 Yençok:30.50m koşullu konut amaçlı UİP-2129,28 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin İmar Planı değişikliği yapılan 1621 adanın güneyinde yer alan 11 ve 12 nolu parsellerden muvafakat alınması gerektiği görüldüğünden ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5-Orta Mahalle 18L-III ve 18M-IV pafta, 1233 ada 1 parsel; 1237 ada 1 parsel, 6305 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel; 6306 ada 1 parsel nolu, toplam 13.195,00 m² yüzölçümlü, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m ve Yençok:12.00 m yapılaşma koşullu 24 adet kitle nizam konut alanında alanda yer alan taşınmazlar için, 1233 ada 1 parsel için TAKS=0.50 E=1.86 Yençok=12.50m(4kat); 1237 ada 1 parsel için TAKS=0.40, E=1.77 Yençok=21.50m (7kat); 6305 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller için TAKS=0.40, E=1.40 Yençok=21.50m(7kat); 6306 ada 1 parsel için TAKS=0.40, E=1.37, Yençok=21.50m(7kat) yapılaşma koşullu konut alanlarından oluşan UİP-2130,11 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesi kapsamında incelendiğinde nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

        6-Efeler Belediyesi Meclisinin 04.12.2014 tarih ve 178 sayılı kararı ile alınan Aydın 1. İdare Mahkemesinin 19.02.2014 tarih 2012/1950 Esas ve 2014/172 Karar numaralı mahkeme kararı doğrultusunda Mülga Aydın Belediye Meclisinin 06.07.2012 tarih ve 196 sayılı Belediye Meclis kararının iptali ile bu iptal sonrasında, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 167 sayılı kararına göre Mülga Aydın Belediye Meclisinin 09.03.2006 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan UİP-2131,7 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yürürlüğe girmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

        7-Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi, 139 pafta (18L-IV), 1732 ada 30 parsel nolu, toplam 1204,94 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00m (4kat) 2 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, 2 adet kitlenin birleştirilerek tek kitleye dönüştürülmesi amaçlı UİP-2130,16 PİN işlem nolu imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

        8-Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 119 pafta (18K-IV), 1625 ada 1 parsel nolu, 872,63m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “çok yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00 m 1 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, kitlenin batı kısmında 111,09m² park alanı oluşturmak amaçlı UİP-2129,31 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Yeşil alan önerisinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26 (2) Maddesine uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

        9-Efeler İlçesi, Güzelhisar (Adnan Menderes) Mahallesi, 17L-II pafta, 2467 ada 1 parsel nolu, toplam 375,00 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında, UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:5.50m (1,5kat) 1 adet kitle nizam koşullu ticaret alanında yer alan taşınmaz için,  doğu-batı doğrultulu ticaret kitlesinin kuzey-güney doğrultulu, Yençok.7.00m (2 kat) olacak ve her katının ticaret olarak kullanılacak şekilde düzenlenmesi amaçlı UİP-2130,15 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesi kapsamında incelendiğinde nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

        10-Cumhuriyet Mahallesi, 112 pafta (18K-I), 1478 ada 10 ve 11 parsel nolu, toplam 448m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” meskun konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00 m 2 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmazlar için, 2 kitlenin birleştirilerek tek kitle oluşturulması amaçlı UİP-2129,32 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(1) Maddesi kapsamında incelendiğinde nüfus yoğunluğu artışına sebep olmadığı, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olmadığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

     11-Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L-II pafta, 6367 ada 1 parsel nolu, 7.574,53m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00 m.(4 kat) 8 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için TAKS=0.60 E=1.72 Yençok=26.50m(zemin kat dükkan olmak üzere 8kat) koşullu UİP-2130,14 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği talebinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

     12-Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18J-II pafta, 2334 ada 2 parsel nolu, 2336,19m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m. 18.00 m x 32.00 m ölçülerinde 2 adet kitle nizam koşullu konut alanında yer alan taşınmaz için, TAKS/KAKS: 0.25/1.56, Yençok:21.50m (7 kat) olarak UİP-2129,30 PİN işlem nolu imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

    13-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Efeler Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin Mayıs/2015 Ayı Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.

   14-Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü “Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği”nin 5.maddesinin “her türlü inşaat yapım, tamirat, yıkım, tadilat, hafriyat işlerinin yapılmasında kullanılan gürültü çıkaran her türlü alet ve iş makinasının Cumartesi günleri saat 19.00’dan başlayarak Pazartesi 07.00 saatleri arasında, hafta içi günlerinde kış saatinde 19.00, yaz saatinde 20.00’den sonra ve resmi tatil günlerinde belediyeden izin almadan çalıştırılması” olarak değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.

  15-Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan ek bütçe, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine uygun olduğundan 8,500.000,00 TL gelir ve gider denkliği sağlanmış bir şekilde kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.

   16-1-Belediyemiz 2015 yılı Gelir Ücret tarifesinin Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait bölümün altına ilave edilmek üzere “Katı Atık bedellerinden iş yerlerine ait olanların yıllık tahakkuk tutarlarının 8 (sekiz) eşit taksitte, Resmi kurumlara ait olan katı atık bedellerinin yıllık tahakkuk toplamlarının da 2 (iki) eşit taksitte tahsilatlarının yapılması” ibaresinin eklenmesine,

2-Belediyemiz 2015 yılı Gelir Ücret tarifesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bölümde

a)Plan Ve Hizmet Ücretleri bölümünün Mülga Köy Yerleşik Alanlarında Yapılaşma ve İmar Durum Belgesi kısmının aşağıda yer aldığı şekilde değiştirilmesine, 

 

PLAN VE HİZMET ÜCRETLERİ

 

1. İmar Durumu Belirleme Ücreti (KDV dahil)

MİKTAR (TL)

 

Mülga Köy Yerleşik Alanlarında Yapılaşma ve İmar Durum Belgesi (beher m2)

  1. L

b)İlave İmar Planı Ve İmar Planı Değişikliği Talebi bölümünün (b) ve (c) bölümleri aşağıda yer aldığı şekliyle değiştirilerek bu bölümün altında bulunan not kısmının kaldırılarak aşağıdaki NOTLAR bölümünün ilave edilmesini,

 

 

 

 

17. İLAVE İMAR PLANI VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ (KDV DAHİL) 

 

b) Belediye Meclisince Karar Bağlanan Büyükşehir Belediye Meclisince Onaylanan ilave ve parsel ölçeğinde imar planı onama işlem ücretleri

 

 

KULLANIMLAR

MİKTAR(TL)

1

KONUT ALANLARI (İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

15,00 TL

2

TİCARET ALANLARI (İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

25,00 TL

3

KARMA KULLANIM ALANLARI (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 13(3c)Maddesi kapsamında Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut kullanımları)-(İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

30,00 TL

4

TURİZM (İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

30,00 TL

5

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONLARI (Tapu alanının her m2 için)

50,00 TL

6

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI (İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

25,00 TL

7

SANAYİ, KÜÇÜK SANAYİ, DEPOLAMA (İlave İmar Planındaki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

25,00 TL

8

ÖZEL EĞİTİM, ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI, ÖZEL YURT, ÖZEL SPOR ALANLARI (Tapu alanının her m2 için)

20,00 TL

9

TRAFO, DOĞALGAZ REGÜLATÖR İSTASYONU (Tapu alanının her m2 için)

30,00 TL

10

ENERJİ SANTRALİ (Tapu alanının her m2 için)

40,00 TL

 

c) Belediye Meclisince Karar Bağlanan Büyükşehir Belediye Meclisince Onaylanan uygulama imar planı değişikliği  onama işlem ücretleri

 

 

KULLANIMLAR

MİKTAR(TL)

1

KONUT ALANLARI (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

15,00 TL

2

TİCARET ALANLARI  (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

25,00 TL

3

KARMA KULLANIM ALANLARI (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 13(3c)Maddesi kapsamında Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut kullanımları)- (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

30,00 TL

4

TURİZM  (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

30,00 TL

5

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONLARI (Tapu alanının her m2 için)

25,00 TL

6

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI  (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

25,00 TL

7

SANAYİ, KÜÇÜK SANAYİ, DEPOLAMA  (İmar Planı Değişikliğindeki Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanının her m2 için)

25,00 TL

8

ÖZEL EĞİTİM, ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI, ÖZEL YURT, ÖZEL SPOR ALANLARI (Tapu alanının her m2 için)

20,00 TL

9

TRAFO, DOĞALGAZ REGÜLATÖR İSTASYONU (Tapu alanının her m2 için)

30,00 TL

10

ENERJİ SANTRALİ (Tapu alanının her m2 için)

25,00 TL

 

NOTLAR

*

İlave İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği ile oluşan park alanlarından, çocuk oyun alanlarından, rekreasyon alanlarından, kamuya ait spor alanlarından, yollardan, otopark alanlarından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim, sağlık, resmi kurum, teknik altyapı alanı, sosyal ve kültürel tesis alanlarından, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait alanlardan, ibadet alanlarından ücret alınmaz.

*

Mahkeme kararı gereği olan ilave imar planı ve imar planı değişikliklerinden ve ilgilisince başvuru yapılmadan 2863 sayılı yasa gereği zorunlu olarak yapılan ilave imar planı ve imar planı değişikliklerinden ücret alınmaz.

*

Islah planlarında ilgili yasa gereği sadece maddi teknik hata nedeniyle imar planı değişikliği yapılabildiğinden, yapılan plan değişikliğinden ücret alınmaz.

*

Gelir Ücretleri, Efeler Belediyesi Meclisi tarafından uygun bulunan İlave İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra askı sürecinden önce makbuzu ile tahsil edilir.

*

Yukarıda belirlenen, İlave İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği gelir ücretleri, ilgilisinin müracaat tarihindeki geçerli tarife üzerinden hesaplanır.

*

Taahhütname imzalanmadan ilave imar planı/plan değişikliği dosyası meclis gündemine alınmaz.

*

Konut altı ticaret kullanımı (zemin kat ticaret kullanımı) olan alanlarda, ticaret olan zemin kat ve konut katlarının ücretlendirilmesi, emsale dâhil toplam inşaat alanından ayrı ayrı yapılır.

*

İstikamet tadilatı amaçlı imar planı değişikliklerinde ücretlendirme tapu alanı üzerinden olacaktır.

3- Belediyemiz 2015 yılı Gelir Ücret tarifesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait bölüme ilave edilmek üzere aşağıdaki bölümlerin eklenmesine,

E- Sepetli Araç Saat Ücreti

  1. Mesai içi          : 460,00-TL.
  2. Mesai dışı         : 580,00-TL.

Not: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün tüm ücret tarifesi; Cami, Devlete bağlı Anaokulu, İlköğretim Okulu, Ortaöğretim Okulu, Liseler; bütçe, malzeme ve personel imkanları uygun olduğu takdirde ücretsiz uygulanır.

     Özel Okul, Resmi kurum, Hastane, Sağlık Ocağı / Aile Hekimlikleri ve Üniversitelere ücret tam uygulanır.

Fiyatlarımıza KDV Dahildir, şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17-Umurlu Mahallesinde her yıl düzenlenen Erik Festivalinin Mayıs ayının ikinci haftası Efeler Belediyesi bünyesinde yapılmasına ve 25.000,00 TL. (yirmibeşbin) maddi destek verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.  

18-Konuklu Mahallesi Muhtarlığının, 10 Mayıs 2015 Pazar günü düzenleyecekleri 9. Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinin ve festival kapsamında yapılacak olan Karakucak güreşleri ve halk konserinin Efeler Belediyesi çatısı altında yapılıp maddi ve manevi olarak desteklenmesine ve 25.000,00 TL. (yirmibeşbin) maddi destek verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.   

19-Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün üstün yetenekli ve üstün zekâlı çocukların gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla açmış oldukları “Robotik Laboratuvara” belediyemizce 50.000,00 TL. (ellibin) maddi destek verilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.  

20-Dalama mahallesi 11 pafta 3876 parseldeki 9.899,00 m2’lik spor tesisleri ile ilgili Dalama Belediye Meclisince alınan 01.11.2011 tarih ve 49 sayılı meclis kararının iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle ile karar verildi.

21-Aşağıdaki listede tapu kayıtları belirtilen ve İmar planına göre kısmen veya tamamen yolda, yeşil alanda, otopark alanında ve buna benzer kamu alanlarında kalan parsellerin kamulaştırılmalarını teminen 5 yıllık imar programına alınmasına ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

2015 – 2019 YILLARINI KAPSAYAN İMAR PROGRAMI

                       

SIRA NO

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

İMAR DURUMU

1

CUMHURİYET

18K-I

596

86

Park alanı

2

CUMHURİYET

18K-II

2127

8

Park alanı

3

CUMHURİYET

18K-IV

1164

1

Park alanı

4

MEŞRUTİYET

19K-IV

1942

1

Oyun alanı

5

MEŞRUTİYET

19J-IV

2465

1

Spor alanı

6

MEŞRUTİYET

19K-I

1597

1

Yol ve otopark alanı

7

O.YOZGATLI

17K-I

6021

13

Park alanı

8

O.YOZGATLI

17K-IV

6063

1

Park alanı

9

O.YOZGATLI

17K-III

6144

1

Park alanı

10

GÜZELHİSAR

17L-I

1577

14

Park alanı

11

MESUDİYE

 

897

896

895

894

12

12

13-14

1-15-16

Yol alanı

12

CUMHURİYET

18K-III

1957

1,2,3,4

Park alanı

13

O.YOZGATLI

17K-I

6032

8,9 kısmen

Yol ve park alanı

14

ZAFER

19L-III

1930

5

Park alanı

15

ATA

 

 

624 sk. üzerinde, 2048, 2123, 2125, 1910 adalara bağlı 23, 24, 1, 12, 8 nolu parsellerle ilişkili yolda kalan yapılar

Yol alanı

16

KÖPRÜLÜ

19L.I.D.

427

6

Tescilli yapı alanı

17

ATA

17L-II

1993

1

Park alanı

18

HASANEFENDİ

 

351

3

Tescilli yapı alanı

19

CUMHURİYET

 

315

1

Tescilli yapı alanı

20

VEYSİPAŞA

 

12

1-2

Tescilli yapı alanı

21

VEYSİPAŞA

 

24

12-41-42

Tescilli yapı alanı

22

VEYSİPAŞA

 

23

1-19

Tescilli yapı alanı

23

KÖPRÜLÜ

 

427

27

Tescilli yapı alanı

24

ZAFER

 

152

31

Tescilli yapı alanı

 

22-Aydın Efeler Umurlu Mahallesi tapunun, 253 ada, 9 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 311,97 m2 yüz ölçümlü parselde 31,98 m2'ye tekabül eden 41/400 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

23-Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 2600 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında ORTA EĞİTİM TESİS ALANI olan 9871,95 m2 yüzölçümlü parselde 6852,34 m2'ye tekabül eden 62294000/89745000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre ilgili kurumlarca 2942 sayılı kanunun 8. ve 30. Maddeleri gereği kamulaştırılarak devri; takası ve satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

24-Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 2419 ada, 2 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1.243,34 m2 yüz ölçümlü parselde 40,93 m2'ye tekabül eden 79/2400 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

25-Aydın Efeler Osman Yozgatlı Mahallesi tapunun, 6174 ada, 25 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 288,11 m2 yüz ölçümlü parselde 9,11 m2'ye tekabül eden 911000/28811000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

26-Aydın Efeler Çeştepe Mahallesi tapunun, 143 ada, 14 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 350,35 m2 yüz ölçümlü parselde 10,13 m2'ye tekabül eden 1013000/35035000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

27-Aydın Efeler Zafer Mahallesi tapunun, 789 ada, 35 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 382,86 m2 yüzölçümlü parselde 13,77 m2'ye tekabül eden 51000/1418000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

28-Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6404 ada, 3 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 164,00 m2 yüz ölçümlü parselde 14,00 m2'ye tekabül eden 7000/82000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

29-Aydın Efeler Kurtuluş Mahallesi tapunun, 1214 ada, 18 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 203,16 m2 yüz ölçümlü parselde 19,49 m2'ye tekabül eden 19490000/203160000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

30-Aydın Efeler Umurlu Mahallesi tapunun, 287 ada, 15 parselinde kayıtlı imar planında sanayi alanında kalan 68.070,95 m2 yüz ölçümlü parselde 6,14 m2'ye tekabül eden 614/6807095 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

31-Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun, 720 ada, 201 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 360,27 m2 yüzölçümlü parselde 27,80 m2'ye tekabül eden 2780000/36027000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

32-Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1241 ada, 80 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 36,08 m2 yüz ölçümlü sıyrık Belediye arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

33-Güzelhisar Mahallesi,tapunun 17L-IV pafta 2286 ada 3 parsel nolu parselin Aydın-Muğla karayoluna cephesi bulunmadığından yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli imar planında gösterilen yoldan kot alınmasının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

34-Kardeşköy mahallesinde, 1 adet yeni yapılacak, 2 adet revize edilecek parka: Şehit Kubilay Parkı, Cumhuriyet Parkı, Demokrasi Parkı, Kemer mahallesi, inşaatı devam eden yeni yapılan parka: Yıldız Kenter Parkı, Osman Yozgatlı mahallesi, 1223 sokakta mevcut parka: Rahmetli Muhtar Ali TINAZ Parkı, Ata mahallesi, Denizli Karayolu Ticaret Borsası kuzeyi mevcut parka: Rahmetli Muhtar Veli ÖZDEMİR Parkı, Cumhuriyet mahallesi, Tevfik Fikret Caddesi üzeri mevcut parka: Şehit Tuncay IŞIK Parkı, Efeler mahallesi, Girne Bulvarı üzeri mevcut parka: Muzaffer İZGÜ Parkı, Efeler mahallesi, Işıklı Bulvarı 1738 ada batısı revize edilecek parka: Rahmetli Muhtar Hulusi ŞAHİN Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Tuncay IŞIK Parkı ismi yerine Efeler Kent Konseyi Parkı, Zeybek mahallesi, Zeybek 4. Cadde-1524 sokak arası yeni yapılan parka: Savcı Mehmet Selim KİRAZ Parkı, Kuyucular mahallesi yeni yapılacak parka: Arkeolog Şükrü TÜL Parkı ve Ata mahallesi, Tepecik Bulvarı, 2048 ada doğusu yeni yapılacak parka: Özgürlük Parkı ismi verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

M.Mesut ÖZAKCAN

 Belediye Başkanı   

 

                                             

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.