İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

08.04.2019

09.04.2019 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 09/04/2019 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere; 09/04/2019 Salı günü saat 14.00’de Meclis Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM

 1. Zabıt özetinin okunması,
   
 2. Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilinin seçimi
   
 3. Meclis Kâtip Üye seçimi
   
 4. Encümen Üyeleri seçimi
   
 5. İhtisas Komisyonlarına Üye seçimi
   
 6. Denetim Komisyon Raporunun bilgi olarak sunulması
   
 7. 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
   
 8. Aydın İli Efeler İlçesine bağlı Dalama Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yürütülecek işlemlerde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 1 adet bilirkişinin seçilmesi hususunun görüşülmesi
   
 9. Tarihi Kentler Birliğine üye seçimi
   
 10. Ege Belediyeler Birliğine üye seçimi
   
 11. Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye seçimi
   
 12. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine üye seçimi
   
 13. Meşrutiyet Mahallesi 6392 ada 2 parselde kayıtlı depolu bağımsız bölümün 5 yıl süre ile Belediyemizce kiralanması ile ilgili alınmış olan 04.05.2017 tarih ve 125 sayılı meclis kararının iptali
   
 14. 21 Nisan 2019 tarihli Aşağı Kayacık Mahallesinde tertip edilecek olan Boğa Güreşi etkinliğinde boğa sahiplerine verilecek ödül ile ilgili alınmış olan 05.02.2019 tarih ve 19 sayılı meclis kararının iptali

 

Mehmet Fatih ATAY

  Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.