İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

14.07.2015

09.07.2015 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

     BELEDİYE MECLİSİNİN 09.07.2015 TARİHLİ TEMMUZ AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.15/10/2014 tarih ve 135 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 2015 yılı gelir ücret tarifesinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait ilan reklam gelirlerini içeren not bölümüne 3. madde olarak “Resmi dairelerce halkın; eğitim, kültür, sosyal hizmet, sağlık, tarım ve hayvancılık ve güvenliğini ilgilendiren, niteliği gereği aciliyet arz eden ilan ve anonslardan ücret alınmayacaktır.” ibaresinin ilave edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Tüm hisseleri belediyemize ait olan Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic. A.Ş. nin şirket sermayesinin 2.000.000,00-TL. sına (ikimilyon-Türklirası) çıkarılmasına yönelik karar alınmak üzere M19-B4-IIC pafta, 836-837 parselde kayıtlı Çeştepe Kültür Merkezi ve Halı Saha Tesisi, 3 pafta, 824 Parselde kayıtlı Kadıköy Düğün Salonu, M19-B-18-D-2-B pafta, 238 ada, 2 parselde kayıtlı Tepecik Düğün Salonu, M19-B-17-C-I-B pafta, 147 ada, 7 parselde kayıtlı Ovaeymir Düğün Salonu ve kullanım alanlarının Asliye Hukuk Hâkimliği bilirkişi tespiti ile mülkiyeti Efeler Belediyesine ait işletmelerinin kullanım haklarının 5 (Beş) yıl süre ile Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic. A.Ş.ne gayri nakdi (ayni) sermaye olarak konulmasına, gayri nakdi hakların tespiti sonrası sermayenin kalanının nakit olarak taahhüt edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkiler, başlıklı 18-i maddesi gereği sermaye artışının yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4. Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma yönetmeliklerinden; Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait çalışma yönetmeliğinin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5. İlimiz Efeler İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 2343 Sokak, No: 10’da, tapunun 19JIII pafta, 6455 ada, 26 parselinde kayıtlı taşınmaza mevcut haliyle yaya yoluna cepheli parsele zemin kat otopark uygulamasıyla inşaatın devamına izin verilmesi hususunun kamu yararı içermesi ve örnek teşkil etmesi sebebiyle konunun yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Aydın İli Efeler İlçesi Hasanefendi Mahallesi tapunun 359 ada 42 parselinde kayıtlı taşınmazın 3194 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince; 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına alınarak kamulaştırılması ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7. Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 505 ada, 30 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 305,52 m2 yüzölçümlü parselde 6,51 m2'ye tekabül eden 217000/10184000 paylı belediye hissesinin KDV hariç 5.077,80 TL bedel üzerinden satışının yapılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

8. Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun, 1989 ada, 30 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 586,40 m2 yüzölçümlü parselde 4,21 m2'ye tekabül eden 421000/58640000 paylı belediye hissesinin KDV hariç 4.146,85 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

9. Aydın Efeler Tepecik Mahallesi tapunun, 192 ada, 2 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 522,19 m2 yüzölçümlü parselde 188,05 m2'ye tekabül eden 9216000/25591000 paylı belediye hissesinin KDV hariç m²’si 200,00 TL’den satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

10.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 2194 ada, 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 2.120,84 m2 yüzölçümlü parselde 20,88 m2'ye tekabül eden 522/53021 paylı belediye hissesinin KDV hariç 17.121,60 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

M.Mesut ÖZAKCAN

                Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.