İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

15.10.2014

09.10.2014 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 09.10.2014 TARİHLİ EKİM AYI

     MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 07.10.2014 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. Kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve bu çerçevede; Belediye tarafından beldenin düzeni ve esenliği, sağlık ve temizliği, pazar yerlerinin nizam ve intizamı, belde halkının yaşam kalitesinin arttırılması, imar, trafik vb. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için; kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, belediyeye verdiği yetki çerçevesinde belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla düzenlenen, belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki tüm mahalle halkını, hizmet veren tüm belediye birimlerini, hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarını kapsayan ‘‘Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği””nin kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
 3. Efeler İlçesi, İmamköy Mahallesi, M19-B3-1A pafta,56 (16.000,00m²), 57 (10.700,00m²) ve 58 (5.750,00m²) parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2014 tarih ve 64 sayılı Meclis Kararı ile onayladığı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Jeotermal Enerji Santrali Sahası olarak belirlenen alanda yer alan taşınmazlar için Emsal=0.50 Yençok=Serbest koşullu UİP-2130,8 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin görüşülmesi hususunun ertelenmesi gerektiğine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 142 pafta, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 5/B-3/0 nizam koşullu konut alanında yer alan 1836 ada 4,5,6,7,8,9,40,11,12,13,14,15,16,17 ve 18 parsel nolu taşınmazlarda, TAKS/KAKS=0.30/1.93 Yençok=21.50m(7kat) yapılaşma koşulları getirilmesi;  2006 ada 2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 parsel nolu taşınmazlarda ise TAKS/KAKS=0.30/1.59 Yençok=21.50m(7 kat) yapılaşma koşulları getirilmesi amaçlı UİP-2130,2 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli imar planı değişiklik talebinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18 J II pafta, 2345 ada 1 parsel nolu, 2966,11m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2129 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m. 3 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmazlar için TAKS/KAKS=0.35/1.45 Yençok=15.50m(5 kat) koşullu UİP-2129,7 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği talebinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 6. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17 L II pafta, 6367 ada 1 parsel nolu, 7.574,53m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00 m.(4 kat) 8 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için TAKS=0.60 E=1.72 Yençok=29.50m(zemin kat dükkân olmak üzere 9kat) koşullu UİP-2130,1 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği talebinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 7. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 20-J-IV pafta, 2395 ada 1 parsel nolu, 3.676,43m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-21 29 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00m.(3kat) 6 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için TAKS/KAKS=0.23/1.14 Yençok=15.00m(5kat) 4 adet kitle nizam koşullu UİP-2129,12 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği talebinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 8. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19-K-I pafta, 947 ada 17 parsel nolu (eski 13 ve 14 parseller), 420,00m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “orta yoğunluklu” meskûn konut alanında, UİP-2129 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.00m.(4kat) taban alanı 197.606m² olan 1 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmaz için TAKS/KAKS=0.50/2.00 Yençok=12.00m(4kat) taban alanı 212.137m² olan 1 adet kitle nizam koşullu UİP-2129,11 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği talebinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 9. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17 L II pafta, 2467 ada 1 parsel nolu, 375.00 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2130,7 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:5.50 m.(1 kat) 1 adet kitle nizam ticaret alanında yer alan taşınmaz için Yençok=7.50m(2 kat) koşullu UİP-2130,7 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 10. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 20 İ-III pafta, 2417 ada 1,2,3,4,5 parsel nolu, toplam 3684,39 m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2129,13 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m.(3kat) 6 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmazlar için TAKS/KAKS=0.23/1.14 Yençok=15.00m(5 kat) koşullu UİP-2129,13 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 11. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17 L IV pafta, 2277 ada 1 (532,05m²) , 2 (540,07 m²), 3 (540,07 m²), 4 (642,65 m²), 5 (680,72 m²), 6 (540,06 m²), 7 (540,06 m²) ve 8 (532,04 m²) parsel nolu,  yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında “az yoğunluklu” gelişme konut alanında, UİP-2130 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:9.00 m. 33.00 m x 15.00 m taban alanı ölçülerinde 4 adet kitle nizam konut alanında yer alan taşınmazlar için TAKS/KAKS: 0.22/1.30, Yençok:18.50m (6 kat) olarak UİP-2130,4 PİN işlem nolu imar planı değişikliği talebinin uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 12. Aydın Efeler İlçesi Orta Mahalle tapunun, 822 ada, 49 parselinde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 229,54 m2 yüzölçümlü parselde, 8,25 m2'ye tekabül eden 825/22954 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 13. Aydın Efeler İlçesi Ata Mahallesi tapunun, 1836 ada, 11 parselinde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 501,23 m2 yüzölçümlü parselde, 28,41 m2'ye tekabül eden 17/300 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 14. Aydın Efeler, Güzelhisar Mahallesi tapunun, 825 ada, 120 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 525,75 m2 yüzölçümlü parselde, 20,43 m2'ye tekabül eden 681/17525 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 15. Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 899 ada, 76 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 234,09 m2 yüzölçümlü parselde 5,48 m2'ye tekabül eden 548/23409 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
 16. Aydın Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi tapunun 226 ada 8 parsel, 225 ada 36 ve 39 parsellerde 6360 sayılı kanunun geçici 1.maddesinin 2. ve 3. Maddesi gereğince Efeler Belediyesine devir olan ve şu anda Efeler Belediyesi adına tapu kayıtlı taşınmazların KENT MEYDANI ve KENT PARK alanında kaldığından Aydın Büyükşehir Belediyesi adına tapu devrinin yapılmasını talep ettiklerinden bahisle bu parsellerin Aydın Büyükşehir Belediyesi adına devir işlemine dair belediyemizin görüşünün bildirilmesi hususu Belediye meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiş ve söz konusu parsellerin Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 17. İnşaat ruhsatı alınması için gerekli olan imar durum belgesi 1 yıl geçerli olup 1 yılsonunda yenilenmesi gerekmektedir. 1 yıl içerisinde yenilenemeyen imar durum belgesi ilk defa alınıyormuş gibi meclis kararına göre 2014 yılı için metrekaresi 44 kuruştan ücretlendirilmektedir. Yeni bir imar planı veya plan değişikliği olmayan arsada yalnızca 1 yıl süresi dolduğu için imar durumu belgesi yenilemesi yapılmaktadır. Süresi dolmadan yapılan yenilemelerden Efeler Belediyesi olarak 22,00TL ücret alınmaktadır.  Ancak kurumsallaşma sürecinde birçok dosyada mal sahipleri yaklaşık 3-4 ay işlem yapamamıştır. Bahse konu sebeplerden dolayı süresi geçen veya sehven unutulan imar durum belgeleri için Efeler Belediyesince yılsonuna kadar ek bir süre tanıması, bu süre içerisinde yapılacak olan imar durum belgesi yenilemelerinden 22,00TL ücret alınması teklifi,  08.10.2014 tarihli Belediye Meclis Toplantısının 2 nolu gündemde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2015 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinin görüşülmesinde ele alınacağından bu aşamada uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonunda sayısı binleri bulan, parsellerin listelenmesi, her mahalle için mahalle bazında yapılacak takdir komisyonu kararı ve meclis onayı ile satış yetkisinin verilmesi, sıyrık parseli olan vatandaşlarımıza tebligat yapılması, belirlenen fiyat ile arsadaki belediye hissesinin m2’sinin çarpımı sonucunda belirlenecek bedelin belediyemize yatırılmasından sonra tapunun mal sahiplerine devredilmesi hususu Belediye meclisince komisyonumuza havale olunarak incelenmiş ancak her bir parsel için yoldan ihdas, tevhid vb. harita işlemleri yapılması gerektiği ve bütün Aydın Efeler ilçe çapında taranması ve yapılması mümkün görülmediğinden uygun görülmediğine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Sumran ÜNAL
Belediye Başkan V.

©2023 Efeler Belediyesi.