İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

07.10.2020

09.10.2020 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 09/10/2020 CUMA GÜNÜ SAAT 10:00’DA  BELEDİYE NEVZAT BİÇER MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. 6360 sayılı yasa ile kurulan Efeler İlçesindeki Merkez Mahalleler ile mahalleye dönüşen köyler ve beldelerde açılacak olan işyerlerine; bölgemizin aşırı sıcak ve güneşli olması ve yağmurdan korunmak amacıyla, zemin katta bulunan dükkânların ve ticarethanelerin ön ve yan cephelerinde yapılmış olan açılır-kapanır veya sabit tente ve sundurmaların sökülür takılır olması ve etrafının açık olması kaydıyla, kat maliklerin de muvafakat alınarak mevcut haliyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının verilip verilemeyeceğiile ilgili Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonu ile İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 3. Efeler Belediyesi iştiraki Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin nakdi sermaye artışı talebi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 4. 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 5. 2021 yılı Performans Programı ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 6. 2021 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 7. 2021 yılı ve izleyen iki yıla ait Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 8. İlimiz, Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 ada 22 parsel noluKonut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan taşınmaz için Trafo Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliğiile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 9. İlimiz, Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 1923 ada 1 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için konut alanı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6406 ada 2 parsel nolu Konut Alanında kalan taşınmaz için Sosyal Tesis Alanı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parsel nolu Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret Alanı kullanımı getirilen imar planı değişikliğinin plan notlarının yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

         M. Fatih ATAY

        Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.