İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

31.05.2019

10.06.2019 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 10/06/2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DE  BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 

 1. Zabıt özetinin okunması.
   
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince “Birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamaların Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
   
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinin (e) bendi gereğince bir önceki yıl kesinleşen bütçe gelirinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın % l0'u oranında iç borçlanma yapılması durumunda, bankalarla yapılacak krediye konu işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanr'nın yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi.
   
 4. Belediyemiz bünyesinde yeni kurulan müdürlüklerin görev, yetki ve çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesi.
   
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin p fıkrası kapsamında Tuzlukçu Belediyesi ile “kardeş kent” bağının kurulması ile “kardeş kent protokolünü” imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
   
 6. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin p fıkrası kapsamında Ardahan Belediyesi ile  “kardeş kent” bağının kurulması ile “kardeş kent protokolünü” imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 
   
 7. Alt yapı kuruluşları tarafından bozulan yollarda tamirat çalışması yapılmasına dair Belediyemiz adına protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanımıza verilmesi hususunun görüşülmesi.
   
 8. Aydın İli Efeler İlçesi Ramazanpaşa Mahallesi tapuda 28 ada 54 parselde kayıtlı taşınmazın (Eski SSK İl Müdürlüğü binası) belediyemizce sosyal - kültürel tesisler, kurslar, etüt merkezleri düzenlemek ve halkın ihtiyacına sunulmak üzere 10 yıl süresince Efeler Belediyesi adına kiralanması, bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ve Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a kira sözleşmesi ve protokol imzalama hususunda yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
   
 9. Aydın İli, Efeler İlçesi, Ovaemiri Mahallesinde yeni mezarlık yeri için gerekli kamulaştırma işlemlerinin tamamlanarak defin ve mezarlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile gerekli iş ve işlemleri, görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M.FatihATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.