İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

18.09.2015

10.09.2015 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

   

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 10.09.2015 TARİHLİ EYLÜL AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi. 

2.Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 143 pafta (18M-IV), 1523 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, inceleme tamamlanamadığından yeniden yerinde incelenmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

3.Efeler İlçesi, Meşrutiyet (Mimar Sinan) Mahallesi 20J-IV pafta, 2393 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde nüfus artışı olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile kabulüne karar verildi.

4.Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, M19-B4-2C pafta,1180 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, inceleme tamamlanamadığından yeniden yerinde incelenmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

5.Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 18L-IV pafta, 1116 ada 44 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, plan bütünlüğünün sağlandığı ve arka bahçe mesafesinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 4.Maddesine uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mahallesi 17K-II pafta, 6170 ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin,  yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 1212 parsel nolu  taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19 K-IV pafta 1386 ada 55 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, plan bütünlüğünün sağlandığı gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Efeler İlçesi Kemer Mahallesi, 20J-IV pafta, 2306 ada 29 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6(2)Maddesi kapsamında incelendiğinde üst kademe imar planına (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı) uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması koşulu ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün bütçesinin 06.4.1.07 kodlu “Yol İçin Arazi Alımı ve Kamulaştırma” tertibinden 250.000,00-TL., 06.4.1.90 kodlu “Diğer Gayrimenkul Alımı ve Kamulaştırma” tertibinden 1.625.000,00-TL., 06.4.2.01 kodlu “Hizmet Binası için” tertibinden 750.000,00-TL., 06.4.2.90 kodlu “Diğer” tertibinden 750.000,00-TL., 06.4.3.90 kodlu “Diğer” tertibinden 1.625.000,00-TL. olmak üzere toplam 5.000.000,00-TL. ödeneğin alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.8.5.02 kodlu “Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar” tertibine aktarılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

11.Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinde yetersiz kalan 05.8.5.02 kodlu “Büyükşehir Belediye Payı” tertibine 7.000.000,00-TL. ve 09.6.1.01 kodlu “Yedek ödenek”  tertibine 2.000.000,00-TL. olmak üzere toplam 9.000.000,00-TL. ek ödeneğin aktarılmasına, ihtiyaç duyulan gelirlerin Efeler Belediyesinin 05.2.2.51 kodlu “Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar” tertibine gelen İller Bankası pay gelirlerinden karşılanmak üzere 9.000.000,00-TL. ek bütçe yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

12.Fen İşleri Müdürlüğüne ait inşaat bakım onarım işleri gelirlerini içeren ücret tarifesinin Efeler Belediyesinin mevcut 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesine ilave edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

13.Belediyemiz bünyesinde amme hizmeti kapsamında, halkın ihtiyacı doğrultusunda pazar yerleri, festival alanları gibi yerlerde kullanmak amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde seyyar wc satın alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

14.Tepecik Mahallesi Şehit Mehmet Ali Tosun Bulvarı Üzerinde bulunan 98-173 ile 65-167 nolu alanların içkili alan bölgesine eklenmesi hususunun yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

15.Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yeniden hazırlanan Sosyal Yardım Yönetmeliğinin kabul edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

16.Hasanefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarındaki Advak Parkına Gül Esin Parkı ismi verilmesine, Veysipaşa Mahallesi, Adliye güneyinde kalan isimsiz mevcut parka: Mahmut Esat Bozkurt Parkı ismi verilmesine, Girne mahallesi, Girne Bulvarı, 2179 sokak güneyi isimsiz mevcut parka: Demirci Mehmet Efe Parkı ismi verilmesine, Girne Mahallesi, Malazgirt Meydanı kuzeyi, 2173 sokak güneyi isimsiz mevcut parka: Yörük Ali Efe Parkı ismi verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17.Aydın Merkez Köprülü Mahallesi tapunun 427 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazın 2942 Sayılı kanunun 8.maddesi gereğince kamulaştırılmasına, kamulaştırılmasını teminen Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirlerinin yaptırılmasına, 2942 sayılı yasanın 7.maddesi gereğince kamulaştırma şerhi konulmasına ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi.

18.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6404 ada, 5 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 114,64 m2 yüzölçümlü parselde 16,38 m2'ye tekabül eden 1/7 paylı belediye hissesinin KDV hariç 19.656.00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

19.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6388 ada, 12 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 139,00 m2 yüzölçümlü parselde 1,00 m2'ye tekabül eden 1/139 paylı belediye hissesinin KDV hariç 1.100,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

20.Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun, 6308 ada, 22 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 417,92 m2 yüzölçümlü parselde 5,17 m2'ye tekabül eden 517/41792 paylı belediye hissesinin KDV hariç 4.136,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

21.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 2477 ada, 10 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 501,04 m2 yüzölçümlü parselde 7,72 m2'ye tekabül eden 37/2400 paylı belediye hissesinin KDV hariç 8.106,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

22.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 604 ada, 60 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 0,75 m2 yüzölçümlü mezkur parsel imar planında sıyrık arsa olup 604 ada, 14 parsel ile şuyulandırılmasına ve söz konusu sıyrık belediye arsasının KDV hariç 1.000,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

23.Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun, 1544 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında ticari alanda kalan 903,38 m2 yüzölçümlü parselde 236,75 m2'ye tekabül eden 23675/90338 paylı belediye hissesinin satışı hususunun yerinde incelenerek tekrar değerlendirilmesi için bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

24.5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin e) bendi gereğince mülkiyeti belediyemize ait, Zafer Mahallesi Pınarbaşı mevkii 26 pafta 823 ada 7 parselde bulunan park içerisine, muhtarlık bürosunun belediyemiz tarafından tesis edilerek, Zafer Mahalle Muhtarlığına bedelsiz olarak 5 yıl süre ile tahsis edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

  

M.Mesut ÖZAKCAN

                   Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.