İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

11.12.2015

11 ARALIKTA ASKIYA CIKACAKLAR

T.C.

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

ACELE

GÜNLÜ

Sayı     : 29140193-                                                                                                                                             …../…/2015

 

Konu  : İmar planı askı işlemi.

                                                          

                                                                     

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi: Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 1589-4272-23647 sayılı

       yazısı.

 

İlimiz, Efeler İlçesi, Şevketiye Mahallesi, M19-B-16-B-3-A, M19-B-16-B-3-D, M19-B-16-B-4B, M19-B-16-B-4C pafta, 131 ada 1 parsel nolu, 139.025,19m² yüzölçümlü, yürürlükte bulunan Aydın İl Özel İdaresinin 05.12.2011 tarih ve 574 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sağlık Tesis Alanında; Aydın İl Özel İdaresinin 05.12.2011 tarih ve 574 sayılı kararı ile onaylı UİP-8199 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00 yapılaşma koşullu Sağlık Tesis Alanında yer alan taşınmaz için, E=1.30 Yençok: Serbest yapılaşma koşullu Sağlık Tesis Alanı olarak UİP-8199,2 PİN işlem nolu imar planı değişikliği  teklifi, Efeler Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 216 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 464 sayılı kararı ile onaylanmış olup, imar planı değişiklikleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi gereğince 11.12.2015 tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi için Efeler Belediyesinin internet sayfasında (http://www.efeler.bel.tr) duyurulması gerekmektedir.

Söz konusu imar planı değişikliğinin tiff formatında taranmış dosyası Bilgi İşlem Servisi’ne iletilmiştir.

Gereği ve bilgi için yazımızın Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesini arz ederim.

 

                       

                                                                                             Tamer TOYRAN

                                                                                   İmar ve Şehircilik Müdür V.

                                                                                                         

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne

…./…./2015

 

Osman Derya TIKIR

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

…/12/2015 Şehir Plancısı       : İ.OBA AYDIN

 

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.