İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

22.10.2014

15.10.2014 TARİHİNDE ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 15.10.2014 TARİHLİ EKİM AYI

     MECLİS TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 

  1. Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
  2. Belediyemizin 2015 Mali Yılında uygulayacağı Gelir Ücret Tarifesinin ekli listede sunulduğu şekilde uygulanmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  3. Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  4. Belediyemizin 2015-2016 ve 2017 yılları Analitik Bütçesinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  5. Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma Yönetmeliklerinden; Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne ait çalışma yönetmeliklerinin Mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne, diğer Müdürlüklere ait Yönetmeliklerin Kasım ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi,
  6. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi ile 22.07.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12. Maddesine dayanılarak hazırlanan “Aydın Efeler İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Atama, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ”in mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

Sumran ÜNAL

Belediye Başkan V.

 

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.