İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

18.12.2017

EFELER KENT KONSEYİ ÇEVRE TOPLANTISI SONUÇLARI

 BASIN AÇIKLAMASI       

16.12.2017 tarihinde Efeler Kent Konseyinin daveti ile gerçekleşen toplantıya Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, Efeler Kent Konseyi Genel Sekreteri Ufuk Soğancı, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı İsmail Tezgel, Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, İncirliova Kent Konseyi Başkanı Baki Aslantaş, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, Efeler Belediye Meclis üyeleri İsmail Türkbay, Hulusi Şahinci, Fikri Aydın, Aydın Çevre Kültür Derneği Başkanı Mehmet Vergili ve üyeler Şermin Çetin, Şerif Öztürk ve Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Mehmet Özçakır ve Akın Yakan katılmıştır.

 Toplantıda, Aydında yaşanan çevre sorunları tartışılmış ve aşağıda açıklanan hususlar tespit edilmiştir.

1)Enerji bir ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi adına en önemli unsurlardan biridir. Enerjinin elde edilmesi için gayret sarfedilmeli ve ülkenin enerji ihtiyacı karşılanmalıdır.  Fakat enerji üretimi için doğa, insan, tarım, çevre ve ekolojik denge dikkate alınmalı ve tahrip edilmemelidir.

2)Aydında yaşanan çevre sorunları ile ilgili olarak asıl olan görevli kamu kurumlarının Aydın ile ilgili resmi istatistikleri ve verileri açıklamasıdır. Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün çevre (hava, su ve toprak) ölçüm değerlerinin ve JES başta olmak üzere, çevre kirliliğine neden olan tesislerle ilgili denetim sonuçlarını açıklaması ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerekir.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün son 5 yılda Aydın ilinde gerçekleşen ölüm istatistikleri ve diğer tüm sağlık verilerini kamuoyuna açıklaması gerekmektedir.

3)Aydın ilinde çevre duyarlılığının geliştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

4)Aydın da yaşanan çevre sorunlarının doğru bir şekilde ortaya konabilmesi için her türlü bilimsel araştırma desteklenmeli ve değerlendirilmelidir.

5)Jeotermal kaynaklar belediyeler tarafından da kullanılmalı ve o belde de yaşayan insanların ısıtma, soğutma ve tarım faaliyetlerinde kullanılmalıdır. Böylece jeotermal kaynaklar kamu kurumları eliyle kullanılacak ve daha sonra da reenjeksiyon ile çevre kirliliğine neden olmadan kullanılabilecektir.

6)Anayasa’nın 56.maddesi “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmünü içermektedir. Bu nedenlerle kamu kurumları duyarlı olmalı, JES ile ilgili halktan gelen şikayetler dikkate alınmalı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından denetimler yapılmalı ve bu konuda halk bilgilendirilmelidir.

7)Çevre duyarlılığı ile kurulan dernekler desteklenmeli, halkın sesine kulak verilmelidir.

 

 

   Dr. Tuncay Erdemir                        Bülent Burmaoğlu                                   Baki Aslantaş

Efeler Kent Konseyi Bşk.             Nazilli Kent Konseyi  Bşk.               İncirliova Kent Konseyi Bşk.

 

 

       Muzaffer Ceylan                               İsmail Tezgel                                      Osman Ayyıldız

Söke Kent Konseyi Bşk.             Kuşadası Kent Konseyi Bşk.                Didim Kent Konseyi Bşk.

 

©2023 Efeler Belediyesi.