İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.01.2023

KAMUOYUNA DUYURU

Efeler ilçesinde yayın yapan yerel bir basın kuruluşunda yer alan yanlış ve maksatlı bir haber nedeniyle Belediyemiz tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu duyulmuştur.

Belediyemiz tarafından alınan katı atık ücretleri Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz”da yer alan “tam maliyet” ve “kirleten öder” esaslarına göre ve her bir yıl için ayrı ayrı olarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda, iş yerleri ve ticarethanelere ilişkin tüm hesaplama ve ücretlendirmelerde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Çevre Temizlik Vergisi başlıklı 44. maddesinde yer alan  “Çevre Temizlik Vergisi Uygulamasına Esas Bina Grupları“  başlıklı tabloda belirtilen ve her yıl Merkezi İdare tarafından güncellenen 7 adet grup ve her bir grup için 5’er derece sistemindeki kıstaslar esas alınmaktadır. Bu kıstaslar;

  1. İş yerlerinin m2 cinsi Genel Kullanım Alanı
  2. İş yerlerinin Personel Sayısı
  3. İş yerlerinin Koltuk Kapasite Sayısı 
  4. İş yerlerinin Yatak Kapasite Sayısı
  5. İş yerlerinin Öğrenci Kapasite Sayısından oluşmaktadır.

            Efeler ilçesinde bulunan iş yeri ve ticarethanelerin katı atık bedeli hesabına esas grup ve dereceye ayrılmaları iş yerlerinden alınan beyan ve yoklama tutanaklarına göre ve tamamen objektif esaslara göre yapılmaktadır. Bu kapsamda, yapılan haber ile verilen başlık tamamen hatalı ve yanlış olup, Belediyemizden herhangi bir bilgi ve görüş alınmaksızın yapılan bu yanlış yayının sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine de uygun düşmediği kanısındayız. İlgili yayın organında düzenli aralıklarla yapılan ve tamamen Belediyemiz aleyhindeki haber ve yorumlardan oluşan maksatlı ve yanlış yayınların nedeninin değerlendirilmesini ise Efeler halkının takdirine bırakıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

©2023 Efeler Belediyesi.