İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.09.2014

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.09.2014 TARİHLİ EYLÜL AYI 

     MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 

 • Belediye Meclisinin 01.09.2014 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre, yürürlükte bulunan imar planında h:12.00 m. 12.00 m x 18.00 m taban alanı ölçüsüne göre yapılan hesaplamada, toplam inşaat alanı 806,56 m² iken öneri plan değişikliğinde, yapı yüksekliğindeki Yençok:12.00 m. değeri korunmakla birlikte kitle ölçüsünün 15.00 m.x24.00 m. olarak büyütülmekle toplam inşaat alanı 1440 m²’ye çıkarıldığı,  inşaat alanının artırılması nedeniyle plan değişikliği önerisinin nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu, 26.5.((a) Maddesine göre artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları ile ilgili bir analiz ve önerinin olmadığı, 9.(4) maddesine göre plan değişikliğine ait açıklama raporunun yetersiz olduğu, 26.(1) maddesine göre önerilen değişikliğin kamu yararı amaçlı olmadığı ve plan bütünlüğünü ile sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olduğu gerekçeleri ile UİP-2130,5 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisinin uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

 

 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre, yürürlükte bulunan uygulama imar planında 5m ön bahçe mesafeli bitişik nizam 3 kat koşullarına göre yapılan hesaplamada, 1836 adada toplam inşaat alanı 9510 m²; 2006 adada toplam inşaat alanı 3900,84 m² olarak belirlenmiş iken, imar planı değişikliğinde 1836 adada TAKS/KAKS=0.35/2.16 olarak önerildiği ve toplam inşaat alanının 10650,74 m²’ye yükseldiği; 2006 adada TAKS/KAKS=0.35/1.84 olarak önerildiği ve toplam inşaat alanının 4497,34 m² ‘ye yükseldiği, inşaat alanının emsalinin artırılması nedeniyle plan değişikliği önerisinin nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu, 26.5.(a) maddesine göre artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarına dair bir önerinin olmadığı; 26(4) bendine göre, çevre yapı adalarında hakim yapı yüksekliği h:9.50 m. iken 1836 için getirilen Yençok:21.50 m. ve 2006 ada için getirilen Yençok:21.50 m. yapı yüksekliği önerileri ile parselin bulunduğu bölge içinde görsel özelliklerde hedeflenen  ‘ritim’ ve ‘uyum’un bozuma uğradığı ve plan bütünlüğünün bozulduğu, 26.5.(b) maddesine göre kat adedinin artırılmasının istenmesi durumunda; kat adetlerinin tayininde K = [(Y1 + Y2)/2] + 7,00 m. sağlanması gereken “K” mesafesinin 1836 nolu adada doğudan 17.00m ve batıdan 28.00m; 2006 adada ise kuzeyden 15.00m ve batıdan 20.00m olarak düzenlenmekle açıklanan yönetmelik hükmüne uyulmadığı gerekçeleri ile UİP-2130,2 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisinin uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

 

 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre, yürürlükte bulunan uygulama imar planında Emsal değeri 1.47 olarak belirlenmiş iken,  imar planı değişikliğinde bu değerin Emsal:2.00 olarak önerildiği; böylelikle, plan değişikliği önerisinin nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu, 26.5.((a) maddesine göre artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak ayrıldığına dair bir analiz ve önerinin olmadığı, 26.(1) Maddesine göre değişikliğin kamu yararı amaçlı olmadığı ve plan bütünlüğünü ile sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olduğu, 26(4)  Maddesine göre çevre yapı adalarında hâkim yapı yüksekliği Yençok:9.00 m. iken öneri plan değişikliği ile getirilen Yençok:27.50m şartı ile parselin bulunduğu bölge içinde görsel özelliklerde hedeflenen  ‘ritim’ ve ‘uyum’un bozuma uğradığı ve plan bütünlüğünün bozulduğu gerekçeleri ile UİP-2129,6 PİN’li 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

 

 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre, yürürlükte bulunan uygulama imar planında Emsal değeri 1.47 olarak belirlenmiş iken,  imar planı değişikliğinde bu değerin Emsal:2.00 olarak önerildiği; böylelikle, plan değişikliği önerisinin nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu, 26.5.((a) maddesine göre artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak ayrıldığına dair bir analiz ve önerinin olmadığı, 26.(1) Maddesine göre değişikliğin kamu yararı amaçlı olmadığı ve plan bütünlüğünü ile sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olduğu, 26(4)  Maddesine göre çevre yapı adalarında hâkim yapı yüksekliği Yençok:9.00 m. iken öneri plan değişikliği ile getirilen Yençok:27.50m şartı ile parselin bulunduğu bölge içinde görsel özelliklerde hedeflenen  ‘ritim’ ve ‘uyum’un bozuma uğradığı ve plan bütünlüğünün bozulduğu gerekçeleri ile UİP-2129,6 PİN’li 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebinin uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

 

 • Yürürlükte bulunan uygulama imar planında, söz konusu 166 ada 18 parselin güneyindeki 19 parselde yapı yaklaşma mesafeleri doğu ve batıdan 5m, güneyden 10 m olması rağmen 18 parseldeki yapı yaklaşma mesafelerinin doğuda 10m, batıda 10m ve güneyden 40 m olarak verilmesi Orta Öğretim Tesis alanında plan bütünlüğünü bozduğundan, plan değişikliği önerisi ile bütünlüğün sağlanabileceği görülmüştür. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden söz konusu plan değişikliği ile ilgili istenen kurum görüşünün dosyaya eklenmemesi gerekçesi ile UİP-2129,9 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre, yürürlükteki imar planında Yençok:9.00 m. 32.00 m x 15.00 m taban alanı ölçülerinde 3 adet kitle ölçülerine göre yapılan hesaplamada, Emsal değeri: 1.45 toplam inşaat alanı 4320 m² olarak belirlenmiş iken, imar planı değişikliğinde TAKS/KAKS=0.40/2.00 olarak önerildiği ve toplam inşaat alanının 5932,22 m²’ye yükseldiği, böylelikle imar planında verilmiş olan inşaat alanının emsalinin artırılması nedeniyle nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu, 26.5.(a) Maddesine göre artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeterince ayrılmamış olduğu, 9.(4) Maddesine göre plan açıklama raporunda belirtilen gerekçe ve analiz çalışmalarının yetersiz olduğu, 26.(1) Maddesine göre önerilen değişikliğin kamu yararı amaçlı olmadığı ve plan bütünlüğünü ile sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu nitelikte olduğu, 26.(4)  Maddesine göre çevre yapı adalarında hâkim yapı yüksekliği Yençok:9.00 m. ve 15.00m iken öneri plan değişikliği ile getirilen Yençok:15m şartı ile parselin bulunduğu bölge içinde görsel özelliklerde hedeflenen  ‘ritim’ ve ‘Uyum’un nispeten sağlandığı, ancak genel olarak Mekânsal Planlar Yönetmeliğine ve şehircilik ilkelerine aykırılık gösterdiği gerekçeleri ile UİP-2129,7 PİN’li 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı değişiklik talebinin uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre, yürürlükte bulunan uygulama imar planında, parselde Yençok:12.00 m. 8 adet kitle ölçülerine göre yapılan hesaplamada, toplam inşaat alanı 13.013,28 m² , Emsal değeri: 1.72 olarak belirlenmiş iken, imar planı değişikliğinde Yençok=29,50m(zemin kat dükkan olmak üzere 9kat) TAKS=0.60 E=1.73 olarak önerildiği ve toplam inşaat alanının 13.103,94 m² olduğu, böylelikle imar planında verilmiş olan inşaat alanının emsalinde kısmen artış olduğu, 9.(4) maddesine göre plan açıklama raporunda belirtilen gerekçe ve analiz çalışmalarının yetersiz olduğu, 26.(1) maddesine göre önerilen değişikliğin kamu yararı amaçlı olmadığı ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu, 26(4) bendine göre, çevre yapı adalarında hakim yapı yüksekliği Yençok:12.00 m. ve 15.00m  iken öneri plan değişikliği ile getirilen Yençok:29.50m şartı ile parselin bulunduğu bölge içinde görsel özelliklerde hedeflenen  ‘ritim’ ve ‘uyum’un sağlanmadığı, 26.5.(b) maddesine göre kat adedinin artırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde K = [(Y1 + Y2)/2] + 7,00 m. formülüne göre (K) mesafesi 27.75m olarak sağlanması gerekmekle birlikte değişiklik teklifinde güney yönünde K=22.00m., batı yönünde K= 36.00m olarak getirilen mesafelerden, batı yönündeki mesafenin belirtilen hükmü sağladığı ve güney yönündeki mesafenin olması gerekeni sağlamadığı gerekçeleri ile UİP-2130,1 PİN işlem nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • Belediyemiz birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlamış olduğu görev ve çalışma Yönetmeliklerinden; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait çalışma yönetmeliklerinin Mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından kabulüne, diğer Müdürlüklere ait Yönetmeliklerin Ekim ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği İle karar verildi.

 

 • Belediyemiz bünyesinde muhtelif iş ve eylemler için Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet mini Loader (Yükleyici)nin DMO’dan alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

 • Aydın engelliler Spor Kulübünün 23 Eylül 2014- 30 Eylül 2014 tarihleri arası Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacak olan Balkan Turnuvasına katılmak için Belediyemiz tarafından 1 adet otobüs kiralanmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi ile 22.07.20107 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12. Maddesine dayanılarak hazırlanan “Aydın Efeler İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Atama, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” ile ilgili Komisyonca yapılan çalışmalar tamamlanamadığından konunun Ekim Ayı Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 1663 ada, 43 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 194,14 m2 yüz ölçümlü parselde 19,19 m2'ye tekabül eden 1911/19414 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre, satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6388 ada, 37 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 327,02 m2 yüz ölçümlü parselde 4,32 m2'ye tekabül eden 219/16351 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6387 ada, 23 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 284,29 m2 yüz ölçümlü parselde 13,82 m2'ye tekabül eden 1282/28429 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 • Aydın Efeler Orta Mahalle tapunun, 183 ada, 31 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 231,77 m2 yüz ölçümlü parselde 2,11 m2'ye tekabül eden 211/23177 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Osmanyozgatlı Mahallesi tapunun, 6034 ada, 30 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 260,30 m2 yüz ölçümlü parselde 17,68 m2'ye tekabül eden 163/2400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre, satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6393 ada, 5 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 231,00 m2 yüz ölçümlü parselde 120,00 m2'ye tekabül eden 40/77 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre, satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6402 ada, 16 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 297,88 m2 yüz ölçümlü parselde 19,98 m2'ye tekabül eden 151815/2263888 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 2382 ada, 3 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 2504,00 m2 yüz ölçümlü parselde 138,81 m2'ye tekabül eden 133/2400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre, satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 • Aydın Efeler Çeştepe Mahallesi tapunun, 169 ada, 5 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 247,52 m2 yüz ölçümlü parselde 37,52 m2'ye tekabül eden 67/442 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre, satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

   Sumran ÜNAL

  Belediye Başkan V. 

 

 

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.