Liste Geri GÜNCEL METRUK BİNA İLANI

30.10.2019

Belediyemiz sınırları içinde yer alan "Orta Mahalle, 231 Sokak, No:22" adresinde yani tapunun 179 ada, 17 parselde yer alan taşınmazın; metruk bina olduğu, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliği yerinde yapılan kontrolde tespit edilmiştir.

Bu sebeple; 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tehlike arz eden taşınmaz ile ilgili gerekli tedbirlerin ivedelikle alınabilmesi için, bu ilan 30 gün süreyle Belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır. ( 25 l 10 l 2019 )