Liste Geri GÜNCEL METRUK BİNA İLANI

01.07.2021

 

Belediyemiz sınırları içinde yer alan Mimar Sinan Mahallesi, Celal Bayar Bulvarı üzerinde, Polis Okulu kuzeyinde, zeytinlik alan içinde bulunan, tapunun 6758 ada, 1 ve 15 parselinde yer alan metruk binanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği yerinde tespit edilmiştir. Bu sebeple; 3194 sayılı İmar Kanununun 39, Maddesine istinaden tehlike arz eden taşınmazın gerekli tedbirlerin alınarak malikleri tarafından ivedelikle yıkılması için, ilan 30 gün süreyle Belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır, (01/07/2021)