Liste Geri GÜNCEL METRUK BİNA İLANI

24.08.2021

 

Belediyemiz sınırları içinde yer alan Ata Mahallesi, 652 Sokak, No:42 adresinde bulunan, tapunun 6260 ada, 4 parselinde yer alan metruk binanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği yerinde tespit edilmiştir. Bu sebeple; 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tehlike arz eden taşınmaz ile ilgili güvenlik tedbirlerinin malikleri tarafından ivedelikle alınabilmesi için, ilan 30 gün süreyle Belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır. 24.08.2021