Liste Geri GÜNCEL METRUK BİNA İLANI

24.12.2019

     Belediyemiz sınırları içinde yer alan "Orta Mahalle, 217 Sokak, No:22" adresinde yani tapunun 519 ada, 16 parselinde yer alan taşınmazın; metruk bina olduğu, çevre ve insan güvenliğini tehdit ettiğinden dolayı, yıkılması gerektiği yerinde yapılan kontrolde tespit edilmiştir.

Bu sebeple; 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tehlike arz eden taşınmaz ile ilgili gerekli tedbirlerin ivedilikle alınabilmesi için, bu ilan 30 gün süreyle Belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır. ( 23 l 12 l 2019 )