Liste Geri GÜNCEL METRUK BİNA İLANI

10.09.2021

EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN METRUK BİNA İLANI

Belediyemiz sınırları içinde yer alan, Kemer Mahallesi, 1705 Sokak, No: 18 adresinde, tapunun 911 ada 25 parselinde bulunan ayrıca; Tralleis Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan metruk binanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği yerinde tespit edilmiştir. Bu sebeple; 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tehlike arz eden taşınmazın gerekli tedbirlerin alınarak malikleri tarafından ivedelikle güvenlikli hale getirilmesi için, ilan 30 gün süreyle Belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır. 09.09.2021