Liste Geri GÜNCEL METRUK BİNA İLANI

06.05.2022

Belediyemiz sınırları içinde yer alan umurlu Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, No:210 adresinde yer alan, tapunun 318 ada, 2 parselinde yer alan metruk binanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği yerinde tespit edilmİştir.

Bu sebeple; 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tehlike arz eden taşınmaz ile ilgili güvenlik tedbirlerinin malikleri tarafından ivedelikle alınabilmesi için, ilan 30 gün süreyle Belediyemizin intemet sitesinde yayınlanmaktadır. (06.05.2022)