Liste Geri GÜNCEL METRUK BİNA İLANI

06.06.2022

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN METRUK BİNA İLANI

Belediyemiz sınırları içinde yer alan Meşrutiyet Mahallesi, Enstitü Caddesi, No:66 adresinde yer alan, tapunun 402 ada, 2 parselinde bulunan metruk binanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği yerinde tespit edilmiştir. Bu sebeple; 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tehlike arz eden taşınmaz ile ilgili güvenlik tedbirlerinin malikleri tarafından ivedelikle alınabilmesi için, ilan 30 gün süreyle Belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.