Liste Geri GÜNCEL METRUK BİNA İLANI

09.10.2019

     Belediyemiz sınırları içinde yer alan ''Kuyulu Mahallesi, Kaymakçı Mevkii, No:190" adresinde yani tapunun 571 parsel ve 2 paftada yer alan taşınmazın; metruk bina olduğu, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliği yerinde yapılan kontrolde tespit edilmiştir. Bu sebeple; 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tehlike arz eden taşınmaz ile ilgili gerekli tedbirlerin ivedilikle alınabilmesi için, 30 gün süreyle Belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.