İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

07.11.2018

ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASINA DAVETTİR

T.C. AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI “BAYRAK” KONULU ŞİİR YARIŞMA ŞARTNAMESİ

KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş bütün şairler katılabilir.
2. Şiirler Hece, aruz veya serbest vezinle yazılabilir.
3. Seçici Kurul Üyeleri, T.C. Efeler Belediyesi çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
4. Yarışmaya katılacak şiirler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
5. Yarışmacılar en fazla iki şiirle yarışmaya katılabilirler.
6. Şiirler, 10 kıtayı veya 40 satırı geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto bilgisayarda yazılarak, 7 nüsha olarak hazırlanacaktır.
7. Şiir metninin üzerine ad, soyad yazılmayacak sadece rumuz yazılacaktır. Rumuzun yanına 3 rakamdan oluşan bir sayı eklenecektir. ( Rumuzlarda karışıklığa ve benzerliğe meydan vermemek açısından. Örneğin: Aydın Efesi 009 gibi.)
8. Yarışmacılar; kullandıkları rumuzu, ad ve soyadlarını, fotoğraflı özgeçmişlerini, adres ve telefon bilgilerini, üzerine sadece rumuzlarını yazdıkları kapalı zarfa koyacaklardır.( Bu zarf, üzerine rumuzdan başka hiçbir bilgi yazılmayacak.)
9. Yarışmacılar; 7 nüsha şiirlerinin çıktısını koydukları üzerinde rumuz yazılı zarf ile kimlik bilgilerini içeren üzerinde yine rumuz yazılı diğer zarfı ayrı bir zarfa koyarak ekteki taahhütnameyi de imzalayarak AYDIN YAZARLAR VE ŞAİRLER DERNEĞİ P.K.78 Efeler- AYDIN Adresine ya elden teslim edecekler ya taahhütlü veya PTT kargo ile göndereceklerdir.
10. Yarışmaya gönderilen şiirler yarışma sonuçlandıktan sonra, ön elemeye tabi tutulacak ön elemeyi geçen şiirler “BAYRAK ŞİİRLERİ” adlı kitap haline getirilip yayınlanarak 2018 yılı sene sonuna kadar katılımcılara, okullara kütüphanelere okuyuculara ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Bu yayından dolayı şairler telif hakkı talep edemezler.
11. Şartnameye uymayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Tüm eserlerin her türlü kullanım hakkı T.C Efeler Belediyesine aittir.
13. Şartnamede belirtilmeyen konularda Seçici Kurul kararı geçerlidir.
14. Şiirlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.


TESLİM SÜRESİ:
Eserler en geç 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00 ‘ ye kadar elden, postayla yada kargoyla teslim edilmiş olacaktır. Bu tarih ve saatten sonra gönderilen eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma Sonuçları;
07.12.2018 tarihinde Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği face sayfasından ve T.C. Aydın Efeler Belediyesi’nin resmi Web sitesinden de açıklanacaktır.


SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

1) Prof. Dr. Duran NEMUTLU (ADÜ)
2) Abdülkadir BAŞ (Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürü9
3) Şükrü ÖKSÜZ (Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı, Şair, Yazar, Gazeteci)
4) Beyhan ERDOĞAN (Emekli Edebiyat Öğretmeni Şair, Yazar).
5) Yaşar UYAR (Emekli Öğretmen Şair, Yazar, Bakanlıktan onaylı Halk Ozanı)
6) Naim ÖZDAMAR (Şair, Yazar, Emekli Öğretmen)
 

ÖDÜLLER VEÖDÜLLERİN VERİLMESİ:
Ödüller 2018 yılı Aralık içerisinde belirlenecek olan bir günde  T.C. Aydın Efeler Belediye Başkanı Sayın M.Mesut ÖZAKCAN  tarafından  verilecektir.
1. Şiir; 2 adet Cumhuriyet altını + Plaket
2. Şiir; 1 Adet Cumhuriyet altını + Plaket
3. Şiir; 1 adet yarım altın + Plaket

Mansiyon ; 1 küçük altın + Plaket
2. Mansiyon; 1 küçük altın + Plaket
3. Mansiyon; 1 küçük altın + Plaket


NOT: Dereceye giren şiirlerden bazıları bestelenerek şarkı haline getirilebilecektir.
Yarışmanın iptali; T.C. Aydın Efeler Belediyesi her hangi bir sebepten dolayı yarışmayı tek taraflı iptal edebilir, bu nedenle yarışmacılara karşı yükümlülüğü yoktur.


İLETİŞİM: T.C Aydın Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Efeler – AYDIN   Tel: 032 780 9949  (y.kalin@efeler.bel.tr)  (efeler.bel.tr)     

Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı: Şükrü ÖKSÜZ : sukruoksuz09@hotmail.com, Tel: 0505 295 2578

 

 

TAAHHÜTNAME

 

         T.C. Aydın Efeler Belediye Başkanlığınca Düzenlenen, Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen BAYRAK konulu şiir yarışmasına gönderdiğim……..……………………..rumuzunu taşıyan eserler bütünüyle kendime aittir. BAYRAK konulu şiir yarışması şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi, eserlerimin Mali Haklarını, Yayma ve çoğaltma hakkını Aydın Efeler Belediyesine; Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü ÖKSÜZ veya T.C. Efeler Belediyesi tarafından hazırlanacak olan kitaplarda ve programlarda kullanılmasından dolayı her hangi bir telif ücreti istemeyeceğimi, hiçbir mali hakkımın olmayacağını aşağıdaki imzamla tevsik ve tasdik ederim. ..…/…../2018

 

ESER SAHİBİ Adı Soyadı (imza)

 

ESER SAHİBİNİN RUMUZU : ………………………….

 

ESER SAHİBİNİN ŞİİRLERİNİN ADI:……………………………………………

…………………………………………….

ESER SAHİBİNİN ADRESİ : …………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

T.C. KİMLİK NOSU:…………………..

E-posta:

TELEFON :

Sabit : ………………………………….

Cep Tel: ……………………………….

 


 

©2023 Efeler Belediyesi.