İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

26.11.2021

ZAMAN AŞIMINA İLİŞKİN DUYURU

01/01/2022 tarihi itibariyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunun ilgili maddeleri gereği borçları zamanaşımına uğrayacak olan ve adreslerine tebligat imkânı bulunmayan mükelleflerin borçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı liste için 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilanen tebligat yapılması uygun görülmüştür.

İlan süresi 45 gün olup bahse konu liste, Belediyemiz ilan panosunda 15/11/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar ilan edilecektir. Ayrıca ilanen tebligata ilişkin duyuru metni tüm mahalle muhtarlık panolarında ilan edilmiştir.

TC Kimlik Numarası ile borç sorgulamak için buraya tıklayınız.

(Not: Gecikme zammı ödeme anında hesaplanacaktır.)

©2023 Efeler Belediyesi.