İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

23.05.2020

KAMUOYUNA DUYURU

 

İYİ Parti Aydın Milletvekilimiz Aydın Adnan Sezgin’in, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verdiği soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği yanıtta;

 

Açıklamak gerekirse Bakanlığın vermiş olduğu cevapta “İlçe Belediyesi” JES’lere işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenlemeye yetkili olduğu belirtilmektedir. Oysa bu durum bir süredir ortada kalmakta idi.

Manisa ilinde bir ilçe belediyesi bir JES firmasının yapmış olduğu işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunu reddetmiştir. JES firması Manisa İdare Mahkemesi’ne başvurmuştur. Mahkeme JES firmasının elektrik üretirken kullandıkları Pentan maddesinin “Uluslararası geçerliliği olan güvenlik kartında yüksek dereceli patlayıcı- buhar ve hava karışımları patlayıcı” madde olarak kabul ederek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ek-2/B 1.1.5 maddesinde jeotermal enerji santralleri 2. Sınıf gayri sıhhi müessese olarak sayılmakla birlikte, 3572 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanunun 2. Maddesinin b bendinde “Nerede açılırsa açılsın yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle, oksijen LPG dolum ve depoları bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere UYGULANMAZ.” hükmüne yer verilerek ilçe belediyesinin yetkisinin olmadığını belirtmiş ve belediyenin yapmış olduğu işlemi iptal etmiştir.

Bu kararla JES firmaları 2. Sınıf gayri sıhhi müessese kapsamında olmakla birlikte istisnai hükümden yararlanarak ilçe belediyelerinin ruhsat düzenleme yetki alanından çıkmaktadır.

Mahkeme kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın soru önergesine verdiği cevap çelişmektedir. Sanırım Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın bu mahkeme kararından haberi olmadığını düşünmekteyim.

Hukukçu bir belediye başkanı olarak yargı kararlarına her yurttaş gibi saygı duymak ve uygulamak durumunda olduğum kaçınılmazdır.

Yargı kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın cevabı arasındaki çelişkiyi çok kısa zamanda giderip kamuoyuna bildireceğim.

 Efeler ilçesinde bulunan JES’lerle ilgili olarak

Benden önceki belediye başkanı tarafından bu ruhsatlar verilmiştir. 1 Nisan 2019 tarihinde göreve geldiğimden bu yana hiçbir JES için herhangi bir ruhsat vermedim.

Kızılcaköy’deki JES için ÇED raporu çıkmıştır. ÇED raporunun iptali için Efeler Belediyesi olarak Aydın 1. İdare Mahkemesi’ne dava açmış bulunmaktayız.

Göreve geldiğim günden bu yana JES’lere karşı halkımla birlikte yaptığım mücadeleyi görevimin sonuna kadar yılmadan, hiçbir şeyden ve kimseden korkmadan devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİĞER HABERLER

Tüm Haberler
©2023 Efeler Belediyesi.