İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

16.08.2021

01.09.2021 İHALE İLANI

İ  L  A  N

 T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

    1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların üç (3) yıllık – Sıra No:16 beş (5) yıllık – süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

M2

Adet

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

1

Zeybek Mahallesi 1519 ile 1510 Sokak No:74

9,00

Büfe

01.09.2021

14.10

9.120,00 TL.+KDV

820,80 TL.

2

Zeybek Mahallesi 1506 ile 1508 Sokak No:51

9,00

Büfe

01.09.2021

14.11

17.580,00 TL.+KDV

1.582,20 TL.

3

Karahayıt Mahallesi        1561 Parsel

40,00

Ticarethane

01.09.2021

14.12

2.280,00 TL.+KDV

205,20 TL.

4

Konuklu Mahallesi 882 Parsel No:71

31,20

Ticarethane

01.09.2021

14.13

2.220,00 TL.+KDV

199,80 TL.

5

Kızılcaköy Mahallesi         1285 Parsel

15,00

Ticarethane

01.09.2021

14.14

1.380,00 TL.+KDV

124,20 TL.

6

Ramazanpaşa Mahallesi  Barbaros Cad. No:177

32,00

Ticarethane

01.09.2021

14.15

1.980,00 TL.+KDV

178,20 TL.

7

Ramazanpaşa Mahallesi  Barbaros Cad. No:178

32,00

Ticarethane

01.09.2021

14.16

1.980,00 TL.+KDV

178,20 TL.

8

Mimar Sinan Mahallesi 2302 Sok. No:6  

201,00

Ticarethane

01.09.2021

14.17

16.800,00 TL.+KDV

1.512,00 TL.

9

Balıkköy Mahallesi 289 Parsel

91,44

Ticarethane

01.09.2021

14.18

3.120,00 TL.+KDV

280,80 TL.

10

Kadıköy Mahallesi 312 Parsel No:375

105,84

Ticarethane

01.09.2021

14.19

21.000,00 TL.+KDV

1.890,00 TL.

11

Umurlu Mahallesi Bayram Yeri Esnaf Sitesi No:1

146,00

Ticarethane

01.09.2021

14.20

18.000,00 TL.+KDV

1.620,00 TL.

12

Umurlu Mahallesi Rıfat Tunçbilek Caddesi No:10

18,00

Ticarethane

01.09.2021

14.21

2.400,00 TL.+KDV

216,00 TL.

13

Umurlu Mahallesi Rıfat Tunçbilek Caddesi No:11

18,00

Ticarethane

01.09.2021

14.22

2.400,00 TL.+KDV

216,00 TL.

14

Pınardere Mahallesi         101 Ada 1 Parsel No:9

87,75

Ticarethane

01.09.2021

14.23

11.400,00 TL.+KDV

1.026,00 TL.

15

Konuklu Mahallesi 885 Parsel No:69

168,78

Ticarethane

01.09.2021

14.24

4.680,00 TL.+KDV

421,20 TL.

16

Alanlı,Baltaköy,Böcek,

Gölhisar,Kalfaköy,

Karahayıt,Mesutlu,

Yılmazköy Mahalle Mezarlıklarında bulunan

1.050 Adet

Antep Fıstığı Ağacı

01.09.2021

14.25

100.008,00 TL.+KDV

15.001,20 TL.

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.   

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

   

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                   

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin % 6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

                                                                            

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- İlan olunur.

       

- İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.