İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

24.04.2017

03.05.2017 TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İ L A N

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

SıraNo

İşyeri Adresi

M2

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ K.D.V.

3 Yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

1

Umurlu Mah. 173 ada 25 parsel Kavaklar Cad. No:1

23.00

Ticarethane

03.05.2017

14:00

1.440,00 TL.+ KDV

129,60 TL.

2

Umurlu Mah. 173 ada 25 parsel Kavaklar Cad. No:2

22.00

Ticarethane

03.05.2017

14:00

1.200,00 TL.+ KDV

108,00 TL.

3

Umurlu Mah. 173 ada 25 parsel Kavaklar Cad. No:3

22.00

Ticarethane

 

03.05.2017

14:00

 1.200,00 TL.+ KDV

108,00 TL.

4

Umurlu Mah. 173 ada 25 parsel Kavaklar Cad. No:4

143.00

Ticarethane

03.05.2017

14:00

3.600,00 TL.+ KDV

324,00 TL.

5

Umurlu Mah. 173 ada 25 parsel Kavaklar Cad. No:6

20.00

Ticarethane

03.05.2017

14:00

 1.200,00 TL.+ KDV

108,00 TL.

6

Umurlu Mah. 173 ada 25 parsel Kavaklar Cad. No:7

20.00

Ticarethane

03.05.2017

14:00

 1.200,00 TL.+ KDV

108,00 TL.

7

Efeler Mah. Hürriyet Bul. Şehit Mutlu Duran Parkı İçi No:12

12.00

B ü f e

03.05.2017

14:00

4.080,00 TL.+ KDV

367,20 TL.

8

Efeler Mah. 1458 sok. ile 1461 sok. köşe Murat Cebeci Parkı önü

8.00

B ü f e

03.05.2017

14:00

3.600,00 TL.+ KDV

324,00 TL.

9

Umurlu Mah. 173 ada 25 parsel Kavaklar Cad. No:10

16.00

Ticarethane

03.05.2017

14:00

1.440,00 TL.+ KDV

129,60 TL.

10

Umurlu Mah. 173 ada 25 parsel Kavaklar Cad. No:11

16.00

Ticarethane

03.05.2017

14:00

 1.200,00 TL.+ KDV

108,00 TL.

11

Umurlu Mah. 173 ada 25 parsel Kavaklar Cad. No:12

60.00

Ticarethane

03.05.2017

14:00

3.600,00 TL.+ KDV

324,00 TL.

12

Umurlu Mah. 173 ada 25 parsel Kavaklar Cad. No:13-14

56.00

Ticarethane

03.05.2017

14:00

2.400,00 TL.+ KDV

216,00 TL.

13

Umurlu Mah. 173 ada 30 parsel Atatürk Bul. No:3

20.00

Ticarethane

03.05.2017

14:00

1.440,00 TL.+ KDV

129,60 TL.

14

Umurlu Mah. 173 ada 30 parsel Atatürk Bul. No:4

20.00

Ticarethane

03.05.2017

14:00

1.440,00 TL.+ KDV

129,60 TL.

15

Umurlu Mah. 173 ada 30 parsel Atatürk Bul. No:5

20.00

Ticarethane

03.05.2017

14:00

1.440,00 TL.+ KDV

129,60 TL.

16

Eğrikavak Mah. 120 ada 1 parsel

57.50

Ticarethane

03.05.2017

14:00

1.680,00 TL.+ KDV

151,20 TL.

1-Aşağıdaki listede belirtilen mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisinde, ada, parseli, kapı numarası, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmazları (Ticarethane ve Büfe) kiralama işinin, 3 (Üç) yıllık süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

2-İhale 03/05/2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Efeler Belediyesi Encümeni huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

 

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, ilan-reklam, Ç.T.V. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, ilan-reklam, Ç.T.V.,vs.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenler, 100,00 TL’lik (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzu ihale dosyasının içine koymak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

 

    - İş bu ilan 5 maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.