İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

17.07.2020

05.08.2020 İHALE İLANI

İLAN

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

  1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş çeşitli vasıflardaki taşınmazların 3 (üç) – 17. Sıra No 5 (beş) - yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

 

3 - 5 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem

1

Alanlı Mah.             1070-1071 Parsel

193,00

Ticarethane

05.08.2020

14.05

2.760,00 TL. +KDV

248,40 TL.

2

Balıkköy Mah.             289 Parsel

91,44

Ticarethane

05.08.2020

14.06

2.760,00 TL. +KDV

248,40 TL.

3

Dalama Mah. Atatürk Cad. No:28

16,80

Ticarethane

05.08.2020

14.07

1.200,00 TL. +KDV

108,00 TL.

4

Girne Mah. N.Süleymanoğlu Cad. 2199 Sk. Şht. F. Lokmacı Parkı içi

12,00

Büfe

05.08.2020

14.08

9.000,00 TL. +KDV

810,00 TL.

5

İmamköy Mah.          (749 Parsel) No:58

19,72

Ticarethane

05.08.2020

14.09

1.680,00 TL. +KDV

151,20 TL.

6

Kozalaklı Mah.         (1435 Parsel) No:20-21

131,44

Ticarethane

05.08.2020

14.10

6.420,00 TL. +KDV

577,80 TL.

7

Kozalaklı Mah.         (Cami yanı) No:192

17,15

Ticarethane

05.08.2020

14.11

1.440,00 TL. +KDV

129,60 TL.

8

Kuloğulları Mah.(185 ada 11 parsel) No:163

11,27

Depo

05.08.2020

14.12

600,00 TL. +KDV

54,00 TL.

9

Kuloğulları Mah.(185 ada 11 parsel) No:164

11,27

Depo

05.08.2020

14.13

600,00 TL. +KDV

54,00 TL.

10

Kuloğulları Mah.(185 ada 11 parsel) No:166

27,14

Depo

05.08.2020

14.14

900,00 TL. +KDV

81,00 TL.

11

Kuyulu Mah.              (393 Parsel) No:218

318,00

Ticarethane

05.08.2020

14.15

33.000,00 TL. +KDV

2.970,00 TL.

12

Mesutlu Mah. 390 Parsel (A)

9,00

Ticarethane

05.08.2020

14.16

900,00 TL. +KDV

81,00 TL.

13

Mesutlu Mah. 390 Parsel (B)

9,00

Ticarethane

05.08.2020

14.16

900,00 TL. +KDV

81,00 TL.

14

Yukarıkayacık Mah. Şht. Astsb. Erhan Ünalan Parkı içi

9,48

Ticarethane

05.08.2020

14.18

960,00 TL. +KDV

86,40 TL.

15

UmurluMah.          Atatürk Bul. No:5

20,00

Ticarethane

05.08.2020

14.19

1.560,00 TL. +KDV

140,40 TL.

16

Efeler İlçesi;

Parklar, Sokaklar ve Mezarlıklar içerisinde bulunan

450   Adet

 

Çam  Fıstığı Ağacı

05.08.2020

14.20

50.004,00 TL. +KDV

4.500,40 TL.

17

Efeler İlçesi;

 Muhtelif Mezarlıklar içerisinde bulunan

1.050   Adet

 

Antep Fıstığı Ağacı

05.08.2020

14.21

100.008,00 TL. +KDV

15.001,20 TL.

 

 2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.    

 

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin % 3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin % 6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

- İlan olunur.

 

- İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

©2023 Efeler Belediyesi.