İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

23.09.2021

06.10.2021 İHALE İLANI

 

 

                                  İ  L  A  N

                                          T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

    1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların üç (3) yıllık – Sıra No:9 beş (5) yıllık – süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

 

 M2

Adet

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

 

Yıllık Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat Bedeli

1

Kemer Mahallesi 1837 Sokak No:7/A

12,12

Ticarethane

06.10.2021

14.10

1.920,00 TL.+KDV

172,80 TL.

2

Kemer Mahallesi 1837 Sokak No:7/C

19,85

Ticarethane

06.10.2021

14.11

2.280,00 TL.+KDV

205,20 TL.

3

Mimar Sinan Mahallesi 2235 İle 2324 Sok. köşesi 

5,94

Büfe

06.10.2021

14.12

23.280,00 TL.+KDV

2.095,20 TL.

4

Mimar Sinan Mahallesi 2236 Sok. No:4 

29,25

Ticarethane

06.10.2021

14.13

9.900,00 TL.+KDV

891,00 TL.

5

Terziler Mahallesi         1491 Parsel

70,00

Ticarethane

06.10.2021

14.14

2.820,00 TL.+KDV

253,80 TL.

6

Kocagür Mahallesi 1. Sokak No:41/A

24,00

Ticarethane

06.10.2021

14.15

1.200,00 TL.+KDV

108,00 TL.

7

Kadıköy Mahallesi 312 Parsel No:375

105,84

Ticarethane

06.10.2021

14.16

21.000,00 TL.+KDV

1.890,00 TL.

8

Gözpınar Mah. 404 Parsel No:76

65,00

Ticarethane

06.10.2021

14.17

2.160,00 TL.+KDV

194,40 TL.

9

Alanlı,Baltaköy,Böcek,

Gölhisar,Kalfaköy,

Karahayıt,Mesutlu,

Yılmazköy Mahalle Mezarlıklarında bulunan

1.050 Adet

Antep Fıstığı Ağacı

06.10.2021

14.18

70.008,00 TL.+KDV

10.501,20 TL.

10

Efeler İlçe sınırları içerisindeki mezarlıklarda bulunan  

4.432 Adet

Zeytin Ağacı

06.10.2021

14.19

15.000,00 TL.+KDV

1.350,00 TL.

11

Orta Mahalle Aydın-Denizli Bulvarı No:57

6,00

ATM Alanı

06.10.2021

14.20

30.000,00 TL.

2.700,00 TL.

12

Efeler Mahallesi 1458 ile 1461 Sokak M. Cebeci Parkı önü

12,00

Büfe

06.10.2021

14.21

5.520,00 TL.+KDV

496,80 TL.

13

Girne Mahallesi 2198 Sokak Şht. Ahmet Bursa Parkı No:6

12,00

Büfe

06.10.2021

14.22

12.600,00 TL.+KDV

1.134,00 TL.

14

Kuyulu Mahallesi 416 Parsel No:25

25,00

Ticarethane

06.10.2021

14.23

2.160,00 TL.+KDV

194,40 TL.

15

Yukarıkayacık Mahallesi 114 Ada 20 Parsel No:60

52,25

Ticarethane

06.10.2021

14.24

2.400,00 TL.+KDV

216,00 TL.

                                

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.   

 

   3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

 

  4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

   

      5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

                   

      6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

     7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

                                                                            

     8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

     9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

     10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

                                                                             

     11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

   

     12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

  

     13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       

        - İlan olunur.

       

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir.

 

 

 

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.