İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

22.11.2016

07/12/2016 KİRA İHALESİ

İ L A N

 EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Aydın ili Efeler ilçesi sınırları içerisindeki aşağıdaki adresi, ada, parseli, kapı numarası, ihale tarihi, yıllık muhammen bedeli belirtilmiş taşınmaz işyeri ve muhtelif mahallelerde bulunan ağaçlar üzerindeki mahsullerin toplanmasının kiralama işi, 3 (Üç) yıllık süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık teklif ihale usulü ile ihalesi, Efeler Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

 

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan- Reklam, Ç.T.V., vs.)

b)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı.

c)- Nüfus cüzdan fotokopisi.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Savcılıktan sabıka kaydı.

f)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 

3-İhaleye katılacak tüzel kişilerden istenilecek belgeler;

a)- Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, emlak, ilan-reklam, Ç.T.V., vs.)

b)-Şirketin kuruluş sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti.

c)-Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya Noter tasdikli sureti.

d)- İkametgâh ilmühaberi.

e)- Maliyeden borcu bulunmadığına dair yazı.

f)- Şirket yetkilisinin savcılıktan sabıka kaydı.

g)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 

4-İhaleye Ortak giren kişiler,  2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi.

    

     5-3(Üç) Yıllık Muhammen kira bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

     

     6-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

     

     7-İhaleye katılacak olanlar en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

   

     8-Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

      

     9-İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6 ҆sı olan kati teminatı yatırıp bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

   

    10-KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

    

    11-Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

   

    12-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        - İlan olunur.

        - İş bu ilan 12 maddeden ibarettir.

SıraNo

İşyeri Adresi

Tahmini Ağaç Sayısı ve m2

İşkolu

İhale Tarihi

İhale

saati

Yıllık Muh. Bedel

+ KDV

3 Yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem.

 

1

BALIKKÖY Mahallesinde bulunan  zeytin  ağaçları.

1125 adet

Ürün Mahsulü

 

07.12.2016

14:00

5.000,00 TL.

+ KDV

450,00 TL.

2

TERZİLER Mahallesinde bulunan zeytin  ağaçları

661 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

2.500,00 TL.

+ KDV

225,00 TL.

3

DAĞEMİRİ  Mahallesinde bulunan  zeytin  ağaçları

1480 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

5.500,00 TL.

+ KDV

495,00 TL.

4

SIRALILAR  Mahallesinde bulunan  zeytin  ağaçları.

159 adet

 

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

1.000,00 TL

+ KDV.

90,00 TL.

5

HOROZKÖY  Mahallesinde bulunan   zeytin  ağaçları

115 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

600,00 TL.

+ KDV

54,00 TL.

6

KIZILCAKÖY   Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları

1590 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

5.600,00 TL.

+ KDV

504,00 TL.

7

KUYULU    Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları

39 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

500,00 TL.

+ KDV 

45,00 TL.

8

ÇAYYÜZÜ  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları

519 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

2.500,00 TL.

+ KDV

225,00 TL.

9

DOĞANKÖY  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları

373 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

1.500,00 TL.

+ KDV

135,00 TL.

10

KIRIKLAR  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları.

90 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

500,00 TL.

+ KDV

45,00 TL.

11

MUSLUCA  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları.

763 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

2.700,00 TL.

+ KDV

243,00 TL.

12

KUYUCULAR  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları.

35 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

150,00 TL.

+ KDV

15,00 TL.

13

İMAMKÖY  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları.

150 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

500,00 TL.

+ KDV

45,00 TL.

14

KENKER  Mahallesinde

bulunan   zeytin   ağaçları.

650 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

2.300,00 TL.

+ KDV

207,00 TL.

15

KARAKÖY  Mahallesinde bulunan   zeytin   ağaçları.

185 adet

Ürün Mahsulü

07.12.2016

14:00

650,00 TL.

+ KDV

60,00 TL.

16

Umurlu Mah. 291 Ada 1 Parsel

Hal Tesisleri No:128

155.00 m2

Ticarethane

07.12.2016

14:00

12.000,00 TL.+ KDV

1.080,00 TL.

 

©2023 Efeler Belediyesi.