İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

15.06.2020

08.07.2020 İHALE İLANI

İLAN

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

S.NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ MEVKİİ NİTELİĞİ AĞAÇ SAYISI* MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1. AMBARCIK   42 1.338,00 MENEVİŞLİK ZEYTİNLİK 10 16.000,00 480,00 08.07.2020 14:05
2. AMBARCIK   189 7.250,00 DELİKÖNÜ ZEYTİNLİK 80 70.000,00 2.100,00 08.07.2020 14:06
3. AŞAĞIKAYACIK 142 34 33.094,30 ZEYTİN ALANI ZEYTİNLİK 450 300.000,00 9.000,00 08.07.2020 14:07
4. BÖCEK 105 5 11.097,40 ŞAPDERESİ ZEYTİNLİK 110 70.000,00 2.100,00 08.07.2020 14:08
5. ÇAYYÜZÜ   553 4.330,00 İNCİRLİK ZEYTİNLİK 61 120.000,00 3.600,00 08.07.2020 14:09
6. ÇAYYÜZÜ   819 5.530,00 ÇANAKÇI İNCİR BAHÇESİ 32 50.000,00 1.500,00 08.07.2020 14:10
7. ÇAYYÜZÜ   280 240,00 SAĞIROĞLU ZEYTİNLİK 3 12.500,00 375,00 08.07.2020 14:11
8. ÇAYYÜZÜ   516 420,00 BOZALAN ZEYTİNLİK 8 13.500,00 405,00 08.07.2020 14:12
9. DAĞEMİRİ   110 425,00 KARYAKASI ZEYTİNLİK 6 4.000,00 120,00 08.07.2020 14:13
10. DAĞEMİRİ   132 613,00 KARYAKASI ZEYTİNLİK 9 5.000,00 150,00 08.07.2020 14:14
11. DAĞEMİRİ   376 1.475,00 KABATOLOZ ZEYTİNLİK 35 13.000,00 390,00 08.07.2020 14:15
12. DOĞANKÖY
(DOMALAN)
  333 671,00 KÖY KENARI ZEYTİNLİK 2 5.000,00 150,00 08.07.2020 14:16
13. DOĞANKÖY
(DOMALAN)
  568 4.713,00 ÖTEBAĞ ZEYTİNLİK 40 33.000,00 990,00 08.07.2020 14:17
14. DOĞANKÖY
(DOMALAN)
  149 8.088,00 KİREMİTLİK ZEYTİNLİK 120 50.000,00 1.500,00 08.07.2020 14:18
15. EĞRİKAVAK 108 14 96,3 UŞAKPINARI KESTANE BAHÇESİ 1 600,00 18,00 08.07.2020 14:19
16. EĞRİKAVAK 104 25 3.764,59 ADAALTI ZEYTİNLİK 25 31.000,00 930,00 08.07.2020 14:20
17. EĞRİKAVAK 108 55 250,59 UŞAKPINARI KESTANE BAHÇESİ - 1.000,00 30,00 08.07.2020 14:21
18. EĞRİKAVAK 108 48 30,23 UŞAKPINARI ARSA - 150,00 4,50 08.07.2020 14:22
19. EĞRİKAVAK 104 365 13.710,38 YAYLA KESTANE BAHÇESİ 2 55.000,00 1.650,00 08.07.2020 14:23
20. EĞRİKAVAK 133 54 858,64 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 13 10.000,00 300,00 08.07.2020 14:24
21. EĞRİKAVAK 133 53 97,36 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 4 2.000,00 60,00 08.07.2020 14:25
22. EĞRİKAVAK 133 51 151,96 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 4 2.000,00 60,00 08.07.2020 14:26
23. EĞRİKAVAK 133 50 101,19 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 2 1.500,00 45,00 08.07.2020 14:27
24. EĞRİKAVAK 133 49 246,73 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 5 4.000,00 120,00 08.07.2020 14:28
25. EĞRİKAVAK 117 27 124,55 KÖY İÇİ ZEYTİNLİK 5 2.000,00 60,00 08.07.2020 14:29
26. EĞRİKAVAK 195 25 99,79 SÜREK YOLU ZEYTİNLİK 7 1.500,00 45,00 08.07.2020 14:30
27. EĞRİKAVAK 195 8 3.311,40 SÜREK YOLU ZEYTİNLİK 50 30.000,00 900,00 08.07.2020 14:31
28. EĞRİKAVAK 188 2 87,55 KÖY İÇİ KESTANE BAHÇESİ - 700,00 21,00 08.07.2020 14:32
29. EĞRİKAVAK 143 23 1.527,66 MUSTAFA ALİ DERESİ TARLA 15 20.000,00 600,00 08.07.2020 14:33
30. EĞRİKAVAK 134 11 1.237,06 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 6 15.000,00 450,00 08.07.2020 14:34
31. EĞRİKAVAK 134 8 253,56 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 6 4.000,00 120,00 08.07.2020 14:35
32. EĞRİKAVAK 134 5 342,19 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 6 5.000,00 150,00 08.07.2020 14:36
33. EĞRİKAVAK 200 8 2.269,07 KÖYCİVARI  ZEYTİNLİK 32 35.500,00 1.065,00 08.07.2020 14:37
34. EĞRİKAVAK 202 6 165,77 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 10 9.000,00 270,00 08.07.2020 14:38
35. EĞRİKAVAK 209 8 1.667,97 KÖY CİVARI TARLA - 20.000,00 600,00 08.07.2020 14:39
36. EĞRİKAVAK 214 52 65,59 KÖY İÇİ  ZEYTİNLİK 1 1.000,00 30,00 08.07.2020 14:40
37. EĞRİKAVAK 216 16 102,29 KÖY CİVARI ZEYTİNLİK 2 1.500,00 45,00 08.07.2020 14:41
38. EĞRİKAVAK 224 13 1.677,96 KİREÇLİ ZEYTİNLİK 25 30.000,00 900,00 08.07.2020 14:42
39. EĞRİKAVAK 225 36 2.369,59 AŞAĞIBAŞ ZEYTİNLİK 36 25.000,00 750,00 08.07.2020 14:43
40. EĞRİKAVAK 226 7 641,68 AŞAĞIBAŞ ZEYTİNLİK 14 15.000,00 450,00 08.07.2020 14:44
41. EĞRİKAVAK 226 17 7.789,37 AŞAĞIBAŞ ZEYTİNLİK 100 80.000,00 2.400,00 08.07.2020 14:45
42. EĞRİKAVAK 226 21 1.498,57 AŞAĞIBAŞ ZEYTİNLİK 20 15.000,00 450,00 08.07.2020 14:46
43. EĞRİKAVAK 226 30 670,56 AŞAĞIBAŞ ZEYTİNLİK 11 10.000,00 300,00 08.07.2020 14:47
44. EĞRİKAVAK 226 75 85,96 AŞAĞIBAŞ ZEYTİNLİK 4 1.300,00 39,00 08.07.2020 14:48
45. EĞRİKAVAK 227 1 319,79 BAŞDEĞİRMEN ZEYTİNLİK 3 5.000,00 150,00 08.07.2020 14:49
46. EĞRİKAVAK 227 15 547,21 BAŞDEĞİRMEN ZEYTİNLİK 3 8.100,00 243,00 08.07.2020 14:50
47. EĞRİKAVAK 231 69 472,52 KENELİ ZEYTİNLİK 5 4.050,00 121,50 08.07.2020 14:51
48. EĞRİKAVAK 233 7 3.644,04 KENELİ ZEYTİNLİK 30 35.000,00 1.050,00 08.07.2020 14:52

NOT: * Her parseldeki mevcut ağaç sayıları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Satışı yapılan taşınmaz içinden diğer parsellere yol geçiyorsa hiçbir suretle yol kapatılmayacak, mevcut hali korunacaktır.

 

1 - Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait, yukarıdaki listede belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazların ihalesi 08.07.2020 Çarşamba günü saat 14:00 da başlayacak, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale saatinde istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN adresinde bulunan Efeler Belediyesi Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.                                                                                                                                                 

3 - İhaleye katılan gerçek kişiler

a) İkametgah ilmuhaberi

b) İletişim bilgileri beyanı

c) %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge

d) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı.(su, emlak, çtv. vs.)

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak

     a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

     b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname vermeleri gerekir.                                                                           

4 - Geçici teminatın bankalardan alınacak  "Geçici Teminat Mektubu"  ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi hakkındaki yönetmelikte belirli şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5 - Tüm masraflar (alım, satım, döner sermaye, karar pulu, gazete ilan bedeli, vs.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.                                                                       

6 - Yukarıda listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Yedieylül Mahallesi, İzmir Bulvarı Esko İşhanı Kat:3 C:16 adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 100,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılınamaz.                                                                                                                            

7 - İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılma yasaklı olmaması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                

8-İhale Komisyonu olarak Encümen, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                                                                                                                                                                                        

9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler "www.efeler.bel.tr" adresinden öğrenilebilir.

 

-İş bu ilan 9 maddeden ibarettir.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

©2023 Efeler Belediyesi.