Liste Geri GÜNCEL 10.03.2021 İHALE İLANI

24.02.2021

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların üç (3) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muh. Bedel

 

3  yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem

1

Pınardere Mah. 101 Ada 1 Parsel No:9/1

30,00

Ticarethane

10.03.2021

14.10

2.280,00 TL.+KDV

206,00 TL.

2

Umurlu Mahallesi 467 Ada 6 Parsel Çarşı Dük. No:5

33,85

Ticarethane

10.03.2021

14.11

3.720,00 TL.+KDV

335,00 TL.

3

Umurlu Mahallesi 173 Ada 25 Parsel Kavaklar Cd.No:5

20,00

Ticarethane

10.03.2021

14.12

3.720,00 TL.+KDV

335,00 TL.

4

Kardeşköy Mah. 703 Parsel No:296

20,14

Ticarethane

10.03.2021

14.13

1.560,00 TL.+KDV

141,00 TL.

5

Kardeşköy Mah. 703 Parsel No:294

15,58

Ticarethane

10.03.2021

14.14

1.200,00 TL.+KDV

108,00 TL.

6

Işıklı Mah. Kültür Bul. No:7

15,00

Ticarethane

10.03.2021

14.15

1.200,00 TL.+KDV

108,00 TL.

7

Işıklı Mah. Kültür Bul. No:5

120,00

Ticarethane

10.03.2021

14.16

3.360,00 TL.+KDV

303,00 TL.

8

Osman Yozgatlı Mahallesi Çine Caddesi Kat:1

242,05

Sağlık Ocağı

10.03.2021

14.17

33.600,00 TL.+KDV

3.024,00 TL.

9

Girne Mah. 2198 Sok. Şht. Ahmet Bursa Parkı içi No:6

12,00

Büfe

10.03.2021

14.18

12.600,00 TL.+KDV

1.134,00 TL.

10

Fatih Mah. Aydın Bul. ile Çine Cad. köşesi Tolga Özmen Parkı No:2

12,00

Büfe

10.03.2021

14.19

17.400,00 TL.+KDV

1.566,00 TL.

11

Adnan Menderes Mah. Orhan Gazi Bul. Enerji Parkı içi No:1/1

9,00

Büfe

10.03.2021

14.20

23.400,00 TL.+KDV

2.106,00 TL.

2-İhale, 10.03.2021 Çarşamba günü saat 14.10’da Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv. vb.) ilenüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ile dosya ve geçici teminat bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv.vb.),kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ile dosya ve geçici teminat bedelini, en geç ihale günü, ihale saatine kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlardaki, gecikmelerden istekli sorumludur.

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak.Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 100,00 (yüz) TL.’lik şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

6-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.

      - İş bu ilan 6 (altı) maddeden ibarettir.