İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.07.2021

14.07.2021 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

    1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların üç (3) yıllık – Sıra No:18 beş (5) yıllık – süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

A d r e s

M2

Adet

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

1

Eğrikavak Mahallesi 120 Ada 1 Parsel

60,50

Ticarethane

14.07.2021

14.10

5.880,00 TL.+KDV

529,20 TL.

2

Eğrikavak Mahallesi 120 Ada 1 Parsel

23,50

Ticarethane

14.07.2021

14.11

2.640,00 TL.+KDV

237,60 TL.

3

Eğrikavak Mahallesi 120 Ada 1 Parsel

28,00

Ticarethane

14.07.2021

14.12

2.400,00 TL.+KDV

216,00 TL.

4

Eğrikavak Mahallesi 120 Ada 1 Parsel

27,50

Ticarethane

14.07.2021

14.13

2.640,00 TL.+KDV

237,60 TL.

5

Eğrikavak Mahallesi  120 Ada 1 Parsel

17,30

Ticarethane

14.07.2021

14.14

2.640,00 TL.+KDV

237,60 TL.

6

Eğrikavak Mahallesi  152 Ada 4 Parsel

64,00

Ticarethane

14.07.2021

14.15

7.200,00 TL.+KDV

648,00 TL.

7

Konuklu Mahallesi 882 Parsel No:69

168,78

Ticarethane

14.07.2021

14.16

4.680,00 TL.+KDV

421,20 TL.

8

Armutlu Mahallesi 1061 Parsel No:115  

59,05

Ticarethane

14.07.2021

14.17

4.140,00 TL.+KDV

373,00 TL.

9

Ata Mahallesi Gıdacılar Çarşısı 2. Cadde Mehmetçik Parkı içi

12,00

Büfe

14.07.2021

14.18

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

10

Cumhuriyet Mah. 1974 Sok. Şht. Talip Şekerci Parkı içi No:33

12,00

Büfe

14.07.2021

14.19

14.400,00 TL.+KDV

1.296,00 TL.

11

Efeler Mahallesi 1458 ile 1461 Sok. köşe Murat Cebeci Parkı içi

12,00

Büfe

14.07.2021

14.20

5.520,00 TL.+KDV

497,00 TL.

12

Efeler Mahallesi 1462 ile 1464 Sokak köşe Şht. Ahmet Akdeniz Parkı içi

12,00

Büfe

14.07.2021

14.21

3.000,00 TL.+KDV

270,00 TL.

13

Girne Mahallesi 2198 Sok. Şht. Ahmet Bursa Parkı içi No:6

12,00

Büfe

14.07.2021

14.22

12.600,00 TL.+KDV

1.134,00 TL.

14

Kadıköy Mahallesi 312 Parsel No:375

105,84

Ticarethane

14.07.2021

14.23

21.000,00 TL.+KDV

1.890,00 TL.

15

Kuloğulları Mahallesi 185 Ada 11 Parsel No:163

11,27

Ticarethane

14.07.2021

14.24

960,00 TL.+KDV

87,00 TL.

16

Tepecik Mah. Şht. P. Er M. Ali Tosun Bul. Muhtar Mustafa Direk Sok. köşesi

8,55

Ticarethane

14.07.2021

14.25

960,00 TL.+KDV

87,00 TL.

17

Umurlu Mah. Bayram Yeri Esnaf Sitesi No:12-13-14

77,42

Ticarethane

14.07.2021

14.26

9.600,00 TL.+KDV

864,00 TL.

18

Alanlı,Baltaköy,Böcek,

Gölhisar,Kalfaköy,

Karahayıt,Mesutlu,

Yılmazköy Mahalle Mezarlıklarında bulunan

1.050 Adet

Antep Fıstığı Ağacı

14.07.2021

14.27

100.008,00 TL.+KDV

15.001,20 TL.

19

Efeler İlçe sınırları içindeki mezarlıklarda bulunan 

4.432 Adet

Zeytin Ağacı

14.07.2021

14.28

15.000,00 TL.+KDV

1.350,00 TL.

20

Pınardere Mahallesi 101 Ada 1 Parsel No:9

87,75

Ticarethane

14.07.2021

14.29

11.400,00 TL.+KDV

1.026,00 TL.

   

2-İhale, 14.07.2021 Çarşamba günü saat 14.10’da Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ile dosya ve geçici teminat bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv.vb.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ile dosya ve geçici teminat bedelini, en geç ihale günü, ihale saatine kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlardaki, gecikmelerden istekli sorumludur.  

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 100,00 (yüz) TL.’lik şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

6-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.

      - İş bu ilan 6 (altı) maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.