İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

30.11.2016

14.12.2016 İHALE İLANI

EFELER BELEDIYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN      

            1-Aydın İli, Efeler İlçesi,  Tepecik Mahallesi tapunun 132 ada, 19 parselde kayıtlı 215,70 m2 miktarındaki belediye hissesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

            2-Satışı yapılacak olan belediye hissesinin ihalesi 14/12/2016 Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.     

            3-Satışı yapılacak olan taşınmaz 345.120,00-TL. muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarılacaktır. 

            4-Satışı yapılacak olan taşınmazın geçici teminat tutarı ( % 3 ) 10.353,60-TL. dir. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinin 4. maddesinde belirtilmiştir.

            5-İhaleye katılan gerçek kişiler;

  • Kanuni ikametgah sahibi olmak.
  • Tebligat için Türkiye de bir adres göstermek.
  • Geçici teminatı yatırmış olmak.
  • Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, ilan reklam,katı atık, emlak, çtv. vs.)

Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlara ilave olarak;

  • İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yeni tarihli vekâletnameyi ve yetkili kişinin imza sirküsünü teslim etmek zorundadır.
  • İhale evrakları ihale günü engeç saat 12:00’ a kadar dosya bedeli olan 500,00 TL yatırılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim edilecektir.

            6-İhaleye ilişkin şartname Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

            İlgililere ilan olunur.

 

 -İş bu ilan 6 maddeden ibarettir.-

 

©2023 Efeler Belediyesi.