İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

15.05.2020

20.05.2020 İHALE İLANI

 

İ  L  A  N

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş zeytinliklerin (sıra no: 1 ve 2) satış ve tarım arazilerinin ise 1 (bir) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

Adres

M2

Niteliği

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

 

Muh. Bed. 
Karşılığı
Geç. Tem.

1

Kalfaköy Mah. 250 Ada 42 Parsel

8.439,64

17 ağaçlı zeytinlik
(36 ağaç)*

20/05/2020

14:05

90.000,00 TL.

2.700,00 TL.

2

Kalfaköy Mah. 250 Ada 48 Parsel

3.801,80

17 ağaçlı zeytinlik
(39 ağaç)*

20/05/2020

14:10

40.000,00 TL.

1.200,00 TL.

3

Baltaköy Mahallesi 102 Ada 4 Parsel

5.195,00

Tarım Arazisi

20/05/2020

14:15

2.088,00 TL.

 

63,00 TL.

4

Kırıklar Mahallesi 877 Parsel

4.720,00

Tarım Arazisi

20/05/2020

14:20

1.896,00 TL.

 

57,00 TL.

5

Alanlı Mahallesi 121 Ada 5 Parsel

13.466,58

Tarım Arazisi

20/05/2020

14:25

5.388,00 TL.

 

161,70 TL.

6

Alanlı Mahallesi 122 Ada 1 Parsel

2.232,41

Tarım Arazisi

20/05/2020

14:30

900,00 TL.

 

27,00 TL.

7

Mesutlu Mahallesi 161 Parsel

5.400,00

Tarım Arazisi

20/05/2020

14:35

2.160,00 TL.

 

65,00 TL.

8

Mesutlu Mahallesi 332 Parsel

7.750,00

Tarım Arazisi

20/05/2020

14:40

3.108,00 TL.

 

93,25 TL.

9

Şevketiye Mahallesi 102 Ada 1 Parsel

13.814,00

Tarım Arazisi

20/05/2020

14:45

5.532,00 TL.

 

166,00 TL.

10

Şevketiye Mahallesi 105 Ada 18 Parsel

4.703,00

Tarım Arazisi

20/05/2020

14:50

1.884,00 TL.

 

56,60 TL.

11

Kadıköy Mahallesi 116 Ada 4 Parsel

14.006,00

Tarım Arazisi

20/05/2020

14:55

5.604,00 TL.

 

168,20 TL.

 

Not: * 1 ve 2. sıradaki taşınmazlar için, her parseldeki mevcut ağaç sayıları yaklaşık olarak tespit edilmiştir. Satışı yapılan taşınmazın içinden diğer parsellere yol geçiyor ise hiçbir şekilde yol kapatılmayacak, mevcut durum korunacaktır.                                                            

 

2-İhale, 20/05/2020 Çarşamba günü saat 14:00’te Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

 

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv. vb.) ilenüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ile dosya ve geçici teminat bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv. vb.),kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ile dosya ve geçici teminat bedelini, en geç ihale günü, ihale saatine kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

4-Tüm masraflar (alım-satım, döner sermaye, karar pulu, gazete ilan bedeli vb.) alıcıya aittir. Taşınmazın tapu devir işlemleri satış bedelinin tahsilinden sonra yapılır.      

 

5-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

6-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 100,00 (yüz) Liralık şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

 

7-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.

 

     - İş bu ilan 7 (yedi) maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.