İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

07.10.2022

20.10.2022 İHALE İLANI

İLAN

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti belediyemize ait, (a) Kadıköy Mahallesi 312 Parsel No:375 adresinde bulunan 105,84 m2’lik  mutfağın, aylık 500,00 TL.+KDV muhammen bedel, 540,00 TL. geçici teminat bedeli ile ve (b) Kemer Mahallesi Ayko 2. Cadde 1760 Sokak No:3 adresindeki 7.744,45 m2’lik tenis kortu kompleksinin aylık 10.000,00 TL.+KDV muhammen bedel, 10.800,00 TL. geçici teminat bedeli ile 3 (üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2-İhale, 20.10.2022 Perşembe günü saat 14.10’da Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ile dosya ve geçici teminat bedelini, (b) Türkiye Tenis Federasyonu tarafından verilmiş Tenis Faaliyet İzin (Ruhsat) Belgesini, İhaleye katılacak şahıs, şirket ve dernekler, profesyonel hizmet verdiğinin göstergesi olarak Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenmiş tenis müsabakalarına şahıs, şirket ve derneği temsilen, bünyesinde yetiştirmiş olduğu, sporcu yarıştırdıklarını belgeler onaylı belgeyi, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv.vb.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ile dosya ve geçici teminat bedelini, (b) Türkiye Tenis Federasyonu tarafından verilmiş Tenis Faaliyet İzin (Ruhsat) Belgesini İhaleye katılacak şahıs, şirket ve dernekler, profesyonel hizmet verdiğinin göstergesi olarak Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenmiş tenis müsabakalarına şahıs, şirket ve derneği temsilen, bünyesinde yetiştirmiş olduğu, sporcu yarıştırdıklarını belgeler onaylı belge ile İhaleye Ortak giren kişiler ise yukarıda istenen belgelere ek ortağının noterden tasdikli vekâletnamesi ile yatırılması gereken teminat bedellerini en geç ihale günü, ihale saatine kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlardaki, gecikmelerden istekli sorumludur.

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 100,00 (yüz) TL.’lik şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

6-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.

     -İş bu ilan 6 (altı) maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.