İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.11.2018

21.11.2018 İHALE İLANI

İ L A N

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

I-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık —Sıra No:10; 1 (Bir) yıllık- süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra

No

Adres

M2

Niteliği

İhal e

Tarihi

İhale

Saati

Yıllık Müh.

Bedel

+ KDV.

3 yıllık

Muh.Bed.

Karşılığı

Geç. Tem.

1

Dağemiri Mah. I Pafta 1041 Parsel

43.00

Ticarethane

21.11.2018

14:10

2.220,00 TL + KDV

199,80 TL.

2

Dalama Mah. 3499 Parsel

Ramazan Ulutürk Cad. Kemal Tacir Parkı i i

29.82

Ticarethane

21.11.2018

14:15

900,00 TL

81,00 TL.

3

EmirdoğanMah.EmirdoğanCd.

No:33

74.92

Ticarethane

21.11.2018

14:20

1.200,00 TL

108,00 TL.

4

İmamköyMh. 749 Parsel No:59

17.40

Ticarethane

21.11.2018

14:25

1.200,00 TL

108,00 TL.

5

Horozköy Mah. 417 Parsel

52.00

Ticarethane

21.11.2018

14:30

1.920,00 TL

+ KDV

172,80 TL.

6

Mimar Sinan Mah. 2235 ile 2324 sokak köşesi

5.94

B üfe

21.1 1.2018

14:35

15.000,00 TL

1.350,00 TL.

7

Mimar Sinan Mah. 2336 sokak No:1

32.30

Ticarethane

21.11.2018

14:40

6.480,00 TL.

+ KDV

583,20 TL.

8

Mimar Sinan Mah. 2336 sokak No:4

29.25

Ticarethane

21.1 1.2018

14:45

6.360,00 TL.

572,40 TL.

9

Pınardere Mah. 101 Ada I Parsel No:912

16.80

Ticarethane

21.1 1.2018

14:50

960,00 TL

86,40 TL.

10

Umurlu Mah.

Atatürk Cd. A Blok No:118

1075.00

Ticarethane

21.11.2018

14:55

72.000,00 TL + KDV

2.160,00 TL.

2-İhale 21/11/2018 Çarşamba günü saat 14.05'de Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlanReklam, Ç.T.V. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V.,vs.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, ve dosya bedelini en geç İhale günü saat 12:00'ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi'nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 50,00 (Elli) TL'lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü 'ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

- İş bu İlan 5 (Beş) maddeden ibarettir.

©2023 Efeler Belediyesi.