İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

29.06.2020

22.07.2020 İHALE İLANI

İ  L  A  N

T.C.  EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

  1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

A d r e s

M2

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İ h a l e

S a a t i

Yıllık Muh. Bedel

 

3 yıllık Muh.Bed.

Karşılığı Geç. Tem

1

Umurlu Mah. Aydın-Denizli Karayolu üzeri 2028 Sok. köşesi

6,00

ATM Alanı

22.07.2020

14.05

13.740,00 TL.

1.236,60 TL.

2

Tepeköy Mah.No:100

58,10

Ticarethane

22.07.2020

14.06

2.040,00 TL. +KDV

183,60 TL.

3

Tepeköy Mah.No:100/A

51,00

Ticarethane

22.07.2020

14.07

1.440,00 TL. +KDV

129,60 TL.

4

Ortakayacık Mahallesi No:116

61,23

Ticarethane

22.07.2020

14.08

6.180,00 TL. +KDV

556,20 TL.

5

Mesutlu Mahallesi No:100

67,00

Ticarethane

22.07.2020

14.09

4.140,00 TL. +KDV

372,60 TL.

6

MesutluMahallesi      390 Parsel

41,04

Ticarethane

22.07.2020

14.10

2.220,00 TL. +KDV

199,80 TL.

7

Kuloğulları Mahallesi No:162

115,42

Ticarethane

22.07.2020

14.11

5.040,00 TL. +KDV

453,60 TL.

8

Kuloğulları Mahallesi No:122/A

32,64

Ticarethane

22.07.2020

14.12

2.460,00 TL. +KDV

221,40 TL.

9

Kuloğulları Mahallesi No:165

27,14

Ticarethane

22.07.2020

14.13

1.440,00 TL. +KDV

129,60 TL.

10

Kızılcaköy Mahallesi No:190

81,00

Ticarethane

22.07.2020

14.14

11.040,00 TL. +KDV

993,60 TL.

11

EğrikavakMahallesi   120 Ada 1 Parsel

46,50

Ticarethane

22.07.2020

14.15

10.320,00 TL. +KDV

928,80 TL.

12

Efeler Mah.HürriyetBul.Şht. Mutlu Duran Parkı içi No:12

12,00

Büfe

22.07.2020

14.16

14.040,00 TL. +KDV

1.263,60 TL.

13

Armutlu Mahallesi No:189

44,53

Ticarethane

22.07.2020

14.17

4.200,00 TL. +KDV

378,00 TL.

14

Armutlu Mahallesi No:117/B

12,95

Ticarethane

22.07.2020

14.18

2.460,00 TL. +KDV

221,40 TL.

15

Armutlu Mahallesi No:116

58,64

Ticarethane

22.07.2020

14.19

6.180,00 TL. +KDV

556,20 TL.

16

Armutlu Mahallesi No:115

59,05

Ticarethane

22.07.2020

14.20

4.140,00 TL. +KDV

372,60 TL.

17

Umurlu Mahallesi Kavaklar Cad. No:10

16,00

Ticarethane

22.07.2020

14.21

2.460,00 TL. +KDV

221,40 TL.

18

Alatepe Mah. No:25

65,52

Ticarethane

22.07.2020

14.22

2.160,00 TL. +KDV

194,40 TL.

 2- İhaleye katılacak Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.    

 

 3- İhaleye katılacak Tüzel Kişilerden istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesinden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

 

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin % 3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

 

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz)TL.şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

 

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

 

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

 

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelinin % 6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

 

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

 

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.

 

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

        - İlan olunur.

 

        - İş bu ilan 13 maddeden ibarettir. 

©2023 Efeler Belediyesi.