İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

09.01.2019

30.01.2019 İHALE İLANI

TC EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Aydın İli , Efeler İlçesinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar muhammen satış bedeli üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 30/01/2019 Çarşamba günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler Efeler Belediyelerine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, ilan-reklam, Ç.T.V.,vs.),nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ve dosya bedeli, tüzel kişiler ise Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, ilan-reklam,Ç.T.V.,vs.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12.00’a kadar belediye veznesine yatırıp, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İdari İşler Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İdari İşler Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenler, her bir dosya için 200,00TL’lık (İkiyüz Türk Lirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzu ihale dosyasının içine koymak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

-İş bu ilan 4 madde ve tablodan ibarettir.

Tablo:

Mahalle

Ada

Parsel

Bağımsız bölüm

m2

Muhammen bedel

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Umurlu

580

1

1

146,00

204.400,00 TL

6.132,00 TL

30.01.2019

14:10

Cumhuriyet

2763

20

-

252,10

201.680,00 TL

6.050,40 TL

30.01.2019

14:20

 

©2023 Efeler Belediyesi.