KURUMSAL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ

 

Özgür ALKAÇ
Başkan Yardımcısı
Bağlı Birimler
 
Fen İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Kültür Ve Sosyal İşl. Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Mezarlıklar Müdürlüğü
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Temizlik  İşleri Müdürlüğü
Emlak İstimlak Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müd.
Zabıta Müdürlüğü