İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.02.2022 ALINAN KARARLAR

01.02.2022 ALINAN KARARLAR

07.02.2022

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2022 TARİHLİ ŞUBAT AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Belediyemizin üyesi olduğu Aydın İli Afet Hizmet Birliği üyeliğinden çıkılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Belediyemizin üyesi olduğu Enerji Kentler Birliği (Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği) üyeliğinden çıkılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin p fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına, Kardeş Kent Protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin p fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına, Kardeş Kent Protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 6. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin p fıkrası gereğince Romanya Braila şehri ile kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına, Kardeş Kent Protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 7. Avrupa Birliği, iklim ve enerji politikaları çerçevesinde, 2030 yılına kadar karbondioksit salınımlarının azaltılması hedefi doğrultusunda, Avrupa Komisyonunun açmış olduğu, Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin imzalanması hususunda Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 8. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan derece değişikliğine ait III Sayılı Dolu Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 9. 28.10.2021 tarih ve 31642 sayılı Resmi Gazetede 4653 Karar Sayısı ile yayınlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Belediyemize 3 adet iç denetçi kadrosu verilmiş olup, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 23. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan kadro ihdasına ait I Sayılı Memur Kadro İhdası cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. 22.02.2007 / 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden I Sayılı Memur Kadro İptal Cetveli doldurulmuş olup, bu kadronun iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 12. 05.01.2022 Ocak Ayı Belediye Meclisinde alınan ve Engellilik Derecesi @ ve üzeri olan vatandaşlarımıza Katı Atık ücretinin P indirimli olarak uygulanması yönündeki kararın; Engellilik derecesi P ve üzeri olan vatandaşlarımızın kendi adına olan mesken abonelerinden bir adedine ilişkin Katı Atık ücretlerinin P indirimli olarak uygulanması yönünde değiştirilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 13. Efeler Belediyesine ait olan Alatepe, Danişment, Gödrenli, Mesutlu, Şahnalı ve Tepeköy Mahallelerine ait listede yer alan taşınmazların satışı hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 14. Efeler İlçesi Yeniköy Mahallesi 103 ada 2 ve 6 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.03.2021 tarih 83 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 nazım imar planına göre enerji depolama alanında, kalan taşınmazlar için, yapılaşma koşullu trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 15. Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6191 ada 19 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2021 tarih ve 398 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret Alanında, yürürlükte bulunan koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında yer alan taşınmaz için, koşullu Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 16. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 624 ada 127, 183, 187 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2021 tarih ve 396 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret-Konut Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 187 parsel numaralı ticaret alanında, 127 ve 185 numaralı konut alanında yer alan taşınmazlar için Ticaret-Konut Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 17. Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 440 ada 29 parsel nolu konut alanında yer alan taşınmaz için yapılaşma koşullu Anaokulu Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 18. Efeler belediyemizce otopark grupları belirlenmediği için ruhsat aşamasında otopark bedel hesabı yapılamadığından otopark bedellerinin belirlenmesine esas olacak konuların görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 19. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 168, 169, 171 ve 184 numaralı imar adaları boyunca uygulama imar planında DSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 20. Efeler İlçesi Serçeköy Mahallesi 242 parsel nolu taşınmaz için özel eğitim alan kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

             M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.