İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.02.2023 ALINAN KARARLAR

01.02.2023 ALINAN KARARLAR

06.02.2023

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2023 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetimine tabi Adnan Menderes Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı No:39/1 adresinde faaliyet yürüten Afacan Mucitler Gündüz Bakımevinin Belediyemiz tarafından, Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevi olarak personeli ile birlikte devir alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 3. Umurlu mahallesinde kurulması istenilen 4 mahallenin, yerel ve genel seçimlerinin yaklaşması nedeniyle seçmen kütüklerinin de güncellenmesi gerekeceğinden bürokratik kargaşanın oluşacağı göz önüne alınarak talebin reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. Zabıta Müdürlüğü personeline ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9.maddesi ve 11. maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan kadro, unvan, sınıf ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği cetvelleri tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Efeler İlçemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetimine tabi Adnan Menderes Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı No:39/1 adresinde faaliyet yürüten “Afacan Mucitler Gündüz Bakımevi” Belediyemiz tarafından devir alınacağından dolayı ücret tarifesinin belirlenmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği; Müdürlükler arası Ödenek Aktarma Talebi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. Tüm hisseleri Efeler Belediyesine ait olan Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş. 27.04.2021 tarih ve 2020/519 sayılı yazılarında, Kemer Mahallesi 1532 Ada 5 Parselde kayıtlı bulunan Tenis Kortu ve Müştemilatının, Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere Aydın 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 1.987.000,00 TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ ye ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
 9. Efeler Belediyesinin hisse tam payı ile iştiraki olan Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’ye Belediyemiz bütçesinden sermaye aktarılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 10. Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi 109 ada 3 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında spor tesisi alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında lise alanında yer alan taşınmaz için, yapı yaklaşma mesafesi ve yapılaşma koşullu kapalı spor tesis alanı kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 11. Efeler İlçemizde uygun görülecek bir Parka Doç. Dr. Sinan ATEŞ’ in isminin verilmesine ve bu hususta Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

             M.Fatih ATAY

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.